miercuri, 28 aprilie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC IV

PSIHOLOGIC
IV. POT MULŢUMI LUI DUMNEZEU?
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi." 1 Tesaloniceni 5:18

„În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea." Ioan 16:33

Poţi spune că lucrurile prin care treci sunt necazuri? Cum te face să te simţi, privitor la problemele tale, faptul că Isus a biruit lumea?

Până la urmă, Isus este Dumnezeu, iar Dumnezeu este mare şi El poate face totul. Dar, ce are a face acest lucru cu tine?

Viaţa ta de zi cu zi începe să se schimbe numai atunci când iei în mod personal ceea ce Isus a făcut.

Isus este Domnul tău şi a biruit lumea pentru tine!

Dumnezeu este mare, da; însă El te "iubeşte şi este hotărât să facă ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele tău.

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8:28

Crezi încă aceste lucruri şi te mai întrebi de ce ai depresii? Următorul verset explică un mod prin care o persoană devine depresivă.

“Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat." Romani 8:21

Focalizarea este cheia percepţiei! Poţi acoperi soarele doar cu o monedă dacă o ţii sufîcent de aproape de ochiul tău. Moneda pare a fi mai mare decât soarele, deşi nu se pot compara mărimile. Când focalizarea ta principală este asupra oamenilor, ei par a fi mai mari decât Dumnezeu, aşa cum moneda pare a fi mai mare decât soarele.

Aceasta poate fi o experienţă pozitivă sau negativă pe care ai avut-o cu o persoană. Crezi tu că o altă persoană are nevoie de schimbare înainte ca tu să devii fericit, mulţumit şi fără griji?

Unele probleme pe care le poţi întâlni sunt: pierderea slujbei, dificultăţi în căsnicie, presiuni financiare, conflicte familiale sau boli fizice.

Unele din experienţele prin care ai trecut pot fi: pierderea unei persoane iubite, abandonul, accidente, dezamăgiri sau abuzuri.

Dacă ai acest mod de a vedea viaţa, rugăciunea ta poate suna cam aşa: “O, Doamne, unde eşti? Sunt copleşit de ceea ce mi se întâmplă."


 
Persoana din dreapta, din diagrama de mai sus, este focalizată pe Dumnezeu, nu pe oameni, probleme sau experienţe din trecut. Această persoană îl vede pe Dumnezeu mai mare decât toate celelelalte lucruri.

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu." Evrei 12:2

Când te focalizezi pe orice altceva în afara lui Dumnezeu, pierzi măreţia Lui în viaţa ta. Când îl vezi pe Dumnezeu ca fiind în control, vei pune oamenii, problemele şi trecutul tău în perspectivă. Focalizându-te pe Dumnezeu şi crezând că El este ceea ce spune că este, credinţa şi încrederea ta se vor zidi. Această alegere va produce roadă bucuriei în viaţa ta.

„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice." 2Corinteni 4:17-18

Când alegi o perspectivă a vieţii centrată pe Dumnezeu, rugăciunea ta va suna cam aşa: „O, Doamne, îţi mulţumesc că eşti în controlul vieţii mele. Te rog arată-mi cum vrei să rezolv această situaţie."

Dumnezeu doreşte să-i mulţumeşti pentru toate lucrurile. Mulţumeşte-I pentru lucrurile care-ţi plac şi mulţumeşte-I pentru lucrurile care nu-ţi plac.

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Efeseni 5:20

Când îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru lucrurile care-ţi plac, asta face parte din „bunele maniere". Însă, mulţumind Domnului pentru lucrurile care nu-ţi plac credinţa ta se zideşte. Mulţumirea este acţiunea care rezultă din credinţa şi încrederea ta în Dumnezeu şi în ceea ce El spune.

„Fraţii mei să pliviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi câ încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentrucă să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic." Iacov 1:2-4

Poţi să mulţumeşti lui Dumnezeu pentru evenimentele trecutului deoarece El doreşte să te facă asemeni chipului Fiului Său.

„Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi." Romani 8:29Tu îi poţi mulţumi lui Dumnezeu şi te poţi încrede în El pentru viitor.

„Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde." Ieremia 29:11

Dumnezeu are gânduri bune pentru tine şi îţi oferă speranţă. De aceea, nu trebuie să încerci să afli, sa rezolvi sau să repari viitorul. El ştie ce este mai bine pentru tine şi doreşte să-ţi dea „daruri bune".

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă da lucruri bune celor ce I le cer!" Matei 7:11

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi” Tesaloniceni 5:18

A mulţumi lui Dumnezeu este o poruncă şi reprezintă voia Sa. Tu trebuie să decizi să-I mulţumeşti Lui pentru toate lucrurile. Viaţa ta este clădită pe baza relaţiei tale cu El. Nu lăsa oamenii, problemele sau trecutul să împiedice relaţia ta cu Dumnezeu.

Ia-ţi chiar acum timp pentru a-ţi pune încrederea în Domnul. Gândeşte-te la cine este El. Fă-ţi un obicei de a-i mulţumi Lui pentru oameni, probleme şi experienţele din trecutul tău. Aceasta te va ajuta să te odihneşti pe baza promisiunilor pe care El le-a făcut pentru tine, copilul Lui.

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu