marți, 30 august 2011

Picături

Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă! Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru! (Deuteronomul 32:2-3)

luni, 15 august 2011

Suiti-va pe munte si ziditi Casa

Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul. (Hagai 1:8)

Valea Duhului Domnului

Ca fiara care se coboară în vale aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca să-Ţi faci un Nume plin de slavă! (Isaia 63:14)

vineri, 12 august 2011

Eu iubesc locaşul Casei Tale

Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta. (Psalmii 26:6-8)