miercuri, 30 ianuarie 2013

Domnul este tăria mea

Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exodul 15:2)

marți, 15 ianuarie 2013

Calea, Adevărul şi Viaţa

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Isus este CALEA
Hristos a venit, pentru a deschide calea prin faptul că a îndepărtat la cruce piedica: păcatul

Isus este ADEVĂRUL
La cruce, Mântuitorul a stabilit într-un mod desăvâtşit adevărul. Prin faptul că a luat asupra Sa judecata pe care toţi o meritam.

Isus este VIAŢA
”...darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

duminică, 13 ianuarie 2013

Ajutorul Tău, Doamne

În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne! (Geneza 49:18)