sâmbătă, 17 aprilie 2010

Encounter - Întâlnire de gradul III (I)

I. DINCOLO DE APARENŢĂ

Deschidere şi Transparenţă

Mărturisirea şi pocăinţa lui a dus la restaurarea lui înaintea lui Dumnezeu dar şi înaintea oamenilor
- Psalmul 51

 Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta! În mila Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
Căci îmi cunosc nelegiuirile şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta, aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmii 51:1-5)
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;1 fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.
Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!(Psalmii 51:6-10)
Nu mă izgoni din prezenţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!
Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda Ta!(Psalmii 51:11-15)
Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
Jertfa plăcută lui Dumnezeu3 este un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.
În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului şi construieşte zidurile Ierusalimului!
Atunci te vei bucura de jertfe potrivite, arderi de tot întregi; atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.(Psalmii 51:16-19)

Prin pocăinţă şi mărturisire, Petru a putut fi folosit de Domnul pentru ridicarea celor căzuţi
Luca 22:31-32
Simon, Simon, iată, Satan a cerut să vă cearnă aşa cum se cerne grâul,
dar Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu ţi se piardă credinţa. Iar când te vei întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi!(Luca 22:31-32)

Deşi avea o educaţie aleasă, cunoştea mai multe limbi şi se bucura de o chemare deosebită, el vorbeşte Bisericii despre păcatul său dinainte de convertire 1 Timotei 1:13-15
măcar că înainte am fost un blasfemiator, un persecutor şi un om violent. Dar mi s-a arătat milă, întrucât lucram ca un neştiutor, în necredinţă.
Şi harul Domnului nostru a fost turnat din abundenţă peste mine, împreună cu credinţa şi dragostea care sunt în Cristos Isus.
Acest cuvânt este demn de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit: Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.(1 Timotei 1:13-15)

Deşi era Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Învăţătorul, totuşi El se deschide în faţa ucenicilor fără să se teamă că dacă ucenicii află slăbiciunea Lui, El îşi va pierde autoritatea în faţa lor Matei 26:36-39
Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor: „Staţi jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă rog!“
I-a luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să se întristeze şi să se mâhnească.(Matei 26:36-37)
Atunci le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine!“  S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi s-a rugat: „Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul11 acesta! Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“(Matei26:38-39)
Problema păcatului Iacov 5:16
 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică.(Iacov 5:16)
Pastor Marian Nastase

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu