sâmbătă, 27 martie 2010

Psalmii 18:30

 
Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmii 18:30)

sâmbătă, 20 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC II

PSIHOLOGIC

II. SUNT ACCEPTAT?

„...Dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărăre de neiertare.” Romani 5:16

Oamenii sunt motivaţi şi acţionează pe baza credinţei lor. Dacă tu crezi că o persoană este corectă şi de nădejde, îi acorzi toată încrederea ta. Dacă tu crezi contrariul, nu îi acorzi încrederea.

Dacă tu crezi că Dumnezeu te acceptă pe baza comportamentului tău, vei acţiona ca atare, pe baza credinţei tale. Dacă tu crezi că Dumnezeu te acceptă înainte de face ceva, vei acţiona diferit, bazându-te pe credinţa ta.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." 2 Corinteni 5:21

Acest verset spune că dacă eşti în Cristos, devii neprihănirea lui Dumnezeu. Eşti făcut neprihănit prin ceea ce Isus a îndeplinit la cruce! Punct. Nimic ataşat. Nimic de făcut. N-ai nimic de dovedit datorită a ceea ce Isus a făcut.

Crezi cu adevărat că eşti neprihănit datorită lui Cristos? Dacă tu crezi, şi nimic din comportamentul tău nu afectează acceptarea ta de către El.

Dar ce se întâmplă atunci când eşuezi? Ai putea spune: „ Cum pot fi neprihănit când comportamentul meu este jalnic şi păcătuiesc continuu în anumite domenii? Este o provocare pentru credinţa ta.

Atunci, nu este nici o problemă dacă continui în păcat? Ba, da! Dumnezeu pentru că te iubeşte, doreşte ca tu să biruieşti păcatul. Dar înainte de a face aceasta ai nevoie să confrunţi credinţa ta în Dumnezeu şi să vezi cum influenţează aceasta modul în care acţionezi.

Acceptarea ta nu este determinată de comportamentul tău; este determinată de spirituală. Dacă Dumnezeu ar fi permis ca acceptarea ta să fie determinată de comportamentul tău, n-ai fi fost niciodată acceptat.

Ştiai că Dumnezeu, nu numai că te acceptă chiar acum, dar El te acceptă înainte ca tu să FACI ceva. El nu-şi bazează acceptarea pe realizările tale, pe frumuseţea ta exterioară, pe inteligenţa ta sau pe corectitudinea deciziilor tale. El pur şi simplu te acceptă. Eşti neprihănit datorită faptului că moartea lui

Cristos pe cruce te-a făcut neprihănit.

Cum se face că oamenii care cred în Dumnezeu văd în mod eronat cine este El şi modul în care pot câştiga favorul Său? Poate fi rezultatul unui mod greşit de a privi autoritatea.

Munceşti pentru a obţine atenţia Sa, dragostea Sa şi crezi că El te acceptă numai când eşti perfect? Masori tu acceptarea ta pe baza a ceea ce faci? Dacă da, atunci probabil crezi că Dumnezeu opreşte acceptarea Sa până când tu faci ceea ce El doreşte.

Câteodată oamenii puşi în autoritate îşi ţin acceptarea pentru a obţine ceea ce doresc. Este un mod crud de a controla oamenii. Rezultatul este respingerea, însă Dumnezeu nu face aceasta cu tine.

Mai întâi, Dumnezeu te acceptă! Aşa cum eşti, chiar acum, astăzi. Eşti acceptat!

„Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Cristos!"  Romani 5:16-17

Datorită acceptării Sale, Dumnezeu te confirmă spunându-ţi cât de mult te iubeşte.

„Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, âncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. "Efeseni 3:18-19

Ascultă cum vocea Sa calmă îţi împărtăşeşte gândurile Sale.

„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu."Romani 8:16
Datorită dragostei Lui şi acceptării tale ca şi copil al Său, El te face responsabil de comportamentul tău. El vrea ce este mai bun pentru tine iar alegerile tale greşite, te rănesc. Iar El nu vrea ca tu să fii rănit pentru că eşti copilul Său. Acum începe să se schimbe comportamentul tău. Nu pentru că munceşti din greu pentru a câştiga acceptarea Sa, ci pentru că El te-a iubit şi te-a acceptat de la început.

„«...Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte». Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?" Evrei 12:6-7


Acum, pentru că vezi scopul Său plin de iubire în procesul de responsabilizare a ta, începe să fie mai uşor să urmezi autoritatea Sa. El este un Dumnezeu care doreşte ce este mai bun pentru copiii Săi. Şi pentru aceasta îngăduie disciplina. Când conştientizezi cu adevărat cine este Dumnezeu şi cine eşti tu datorită Lui, accepţi disciplina Sa şi creşti în relaţie cu El şi cu ceilalţi.

Vei ştii că nimic nu-l va face să-şi schimbe gândurile cu privire la tine. Tu eşti întotdeauna acceptat în ochii Săi. Tu ştii că identitatea ta în El nu se schimbă. Ştii că El nu te va respinge niciodată şi că te iubeşte necondiţionat. Tu îl asculţi, te încrezi în El şi îl iubeşti pentru că El te-a iubit mai înainte.

„Drept răspuns, Isus i-a zis: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu.»" Ioan 14:23
Isaia 55:8 spune că gândurile şi căile lui Dumnezeu nu sunt gândurile şi căile oamenilor. Calea Lui este mai înaltă.

Calea lui Dumnezeu este bazată pe dragoste. El întâi ne acceptă, după e înveţe, prin dragostea Sa, cum să-L iubim şi cum să-L urmăm.

„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. "2 Corinteni 5:21

Tu ai fost acceptat de Dumnezeu datorită lui Isus. Crede aceasta!

Satan, prin lume, poate să-ţi spună că cel mai important lucru pentru tine este comportamentul. Aşadar, dacă acţionezi cu neprihănire, atunci eşti neprihănit. Tot aşa, dacă nu acţionezi cu neprihănire, atunci nu eşti neprihănit.

Observaţi cum se întâmplă acest lucru în diagramă următoare. Când această persoană îşi vede eşecul, ea consideră că nu este neprihănită şi dacă ar spune altceva, asta ar însemna că este ipocrită.
Această înşelare a duşmanului are ca rezultat ideea că ceea ce spune Dumnezeu ar fi condiţionat. Condiţia este că ceea ce spune Dumnezeu devine adevăr când tu crezi că e adevărat. în consecinţă, tu poţi crede că eşti neprihănit datorită comportamentului tău neprihănit. însă, Scriptura ne învaţă că toţi credincioşii sunt neprihăniţi pentru că moartea lui Cristos la cruce i-a făcut neprihăniţi.

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."Efeseni 2:8-9

Iată ce se întâmplă când deciziile tale sunt în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu, şi nu cu minciunile inamicului. Observă că îţi poţi vedea încă eşecurile, dar ele nu mai determină de acum înainte ceea ce tu crezi în suflet.
Lucrurile adevărate despre tine sunt cele spuse de Dumnezeu, nu cele spuse de lume sau de sentimente.

„Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere."2 Corinteni 5:7

În calitate de credincios, ai fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Ţi se cere să crezi în mod literal acest adevăr despre tine în Cristos, chiar dacă nu-l simţi ca fiind adevărat.

Una din definiţiile credinţei este: CREDINŢA ESTE O ACŢIUNE DECISIVĂ BAZATĂ PE ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU, CHIAR DACĂ TI SE PARE CA NU ESTE ADEVĂRAT.

Când acţionezi pe baza a ceea ce spune Dumnezeu că este adevărat, experimentezi o viaţă nouă. Viaţa cea nouă poate fi experimentată în multe domenii precum gândurile, atitudinile, cuvintele, planurile, dorinţele, căsnicia, serviciul sau viaţa socială.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos. în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a volei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere.” Efeseni 1:3-8

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

marți, 16 martie 2010

Îngrijorări

Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu atenţie cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. Şi totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei! (Matei 6:28-29)
Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?! Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», (Matei 6:30-31)
căci toate aceste lucruri neamurile le caută! Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei. (Matei 6:32-34)

vineri, 12 martie 2010

Doamne, Binecuvintează România

Neamurile vor vedea dreptatea ta şi toţi împăraţii vor privi slava ta; ţi se va da un nume nou, unul pe care-l va hotărî gura DOMNULUI. Vei fi o coroană minunată în mâna DOMNULUI şi o cunună regală în palma Dumnezeului tău. Nu te vor mai chema «Cea părăsită», iar ţara ta n-o vor mai numi «Pustie», ci te vor chema «Plăcerea Mea este în ea», iar ţara ta o vor numi «Măritată», pentru că DOMNUL Îşi va găsi plăcerea în tine, iar ţara ta va fi măritată. Aşa cum un tânăr se căsătoreşte cu o fecioară, tot aşa fiii tăi se vor căsători cu tine; aşa cum un mire se bucură de mireasa lui, tot aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine. (Isaia 62:2-5)

miercuri, 10 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC I

S.A.L.T. inseamnă sare în limba engleză şi este prescurtarea „Seven Areas of Life Training” – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii.

Este un instrument extraordinar pentru creştere spirituală şi evanghelizare;
Răspunde întrebărilor frecvente ale vieţii, dă direcţii pentru viitor, aduce vindecare faţă de lucrurile din trecut;
Adevărurile prezentate în aceste cursuri vor revoluţiona fiecare zonă a vieţii tale;
Fiecare este provocat să împărtăşească şi cu alţii adevărurile lui Dumnezeu.

Cele şapte zone ale vieţii sunt:
Spiritual - Relaţia ta cu Dumnezeu;
Psihologic - Mintea, voinţa şi sentimentele tale;
Social - Relaţia ta cu ceilalţi;
Fizic - Cum să ai grijă de trupul tău;
Financiar - Cum să administrezi banii tăi;
Marital - Căsnicia ta;
Parental - Relaţia cu copiii tăi.
   
S.A.L.T foloseşte diagrame simple pentru a ilustra adevăruri biblice fundamentale. Diagramele sunt uşor de memorat şi de împărtăşit cu ceilalţi.


PSIHOLOGIC

I. CARE ESTE PREOCUPAREA MINŢII MELE?
„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. "Romani 8:6

De-a lungul vieţii noastre, gândurile ni se pot schimba de la un moment la altul. Modul de gândire poate determina modul în care simţi şi modul în care acţionezi. Acţiunile şi sentimentele tale portretizează preocuparea minţii tale.

S-a schimbat de-a lungul anilor opinia ta cu privire la: ceea ce este important, felul în care îţi apreciezi prietenii şi modul în care te vezi pe tine însuţi?

Evrei 13:8 ne spune: „Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în vecii".

Pentru că duhul tău s-a unit cu Duhul Său atunci când ai fost mântuit, identitatea ta în Cristos rămâne neschimbată. Când crezi că tot ceea ce spune Domnul despre tine este adevărat, experimentezi siguranţă şi stabilitate în ciuda performanţelor tale sau a circumstanţelor în care te afli. Din momentul în care ai crezut, Dumnezeu te-a transferat în viaţa lui Cristos iar DUHUL tău a fost complet înnoit.

Dumnezeu spune că ai:
Mântuire: Mântuirea este dată atunci când crezi că moartea, îngroparea şi învierea lui Isus satisfac pe deplin condiţiile lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor tale.

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." Romani 10:9

Siguranţă: Tu apartii lui Cristos şi nimeni nu te poate smulge din mâna Sa.

Eu le dau viaţă veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna MeaIoan 10:28
Înfiere: Cristos a cumpărat libertatea ta şi Dumnezeu te-a adoptat ca fiu al Său.

„...Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a voiei Sale..."Efeseni 1:5

Nevinovăţie: Eşti ales, sfânt şi fără vină.

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţiţi fără prihană înaintea Lui... "Efeseni 1:4

Acceptare: Dumnezeu a dăruit pe Fiul Său pentru a schimba genealogia ta şi relaţia cu El.

„...Spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui." Efeseni 1:6 (NTR)

Satan vrea să te înşele cu informaţiile pe care le primeşti prin simţurile tale. Mai jos sunt listate două din aceste simţuri: „văd eşecul" sau „aud respingerea."

Exemplele de aici pot include şi următoarele: „Când văd dezamăgirea pe faţa lui, nu mă simt bine şi cred că sunt un eşec" sau „Când o aud că-mi spune că nu fac nimic bine, mă simt respins şi nesigur în relaţia noastră."

Dacă dai mai multă importanţă simţurilor şi sentimentelor tale decât adevărului lui Dumnezeu, vei avea tulburări sufleteşti.

Iacov 1:8 spune:
„...Este un om nehotarît şi nestatornic în toate căile sale."

Pe care din acestea le identifici în viaţa ta?

Inferioritatea este „orientată spre aparenţe". Dacă priveşti la lume şi eşti de acord cu importanţa dată de aparenţă, vei experimenta în mod natural, un sentiment de inferioritate, atunci când aparenţa ta nu va atinge standardul lumii.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!" Psalm 139:14

Nesiguranţa este „orientată spre acceptare". Crezând că cea mai importantă sursă de acceptare este lumea din jur, atunci când nu vei mulţumi oamenii, în mod natural vei trăi un sentiment de nesiguranţă.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Daca aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos." Galateni 1:10

Care este preocuparea minţii mele

Inutilitatea este „orientată spre abilităţi". Crezând că trebuie să înfrunţi f orice provocare din viaţă doar cu abilităţile tale, atunci când realizezi că nu poţi face ceva, în mod natural vei trăi un sentiment de inutilitate.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu ?

Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu." 2 Corinteni 3:5

Vina este „orientată spre eşec". Vina este un sentiment de remuşcare din cauza unui lucru făcut greşit, care poate fi real sau din imaginaţie. Neîmplinirea standardelor tale sau ale altora, te poate duce către o vină imaginară. Dacă persistă, vei simţi un sentiment al eşecului.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!» şi Tu ai iertat vina păcatului meu." Psalm 32:5

Îngrijoarea, îndoiala şi frica sunt „orientate spre viitor" şi sunt rezultatul neîncrederii în Dumnezeu. Când te gândeşti la ce-ar putea, ce-ar fi şi ce s-ar putea întâmpla în viaţa ta, ai tendinţa de a prelua controlul sau rămâi paralizat şi nu faci nimic.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

 „Apoi le-a zis ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca! Căci viaţa este mai mult decât mâncarea, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitaţi-vă cu atenţie la corbi: ei nici nu seamănă, nici nu seceră şi nu au nici cămară, nici hambar. Şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai valoroşi sunteţi voi decât păsările! Şi apoi cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieţii lui?! Deci dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?!" Luca 12:22-26


Conflictul şi blocajul dintre ce este adevărat în DUH şi ce este simţit (şi crezut) în SUFLET produc FRUSTRAREA. Această frustrare este exprimată adesea ca ostilitate faţă de ceilalţi.

Minte: frică, fantezii, gânduri obsesive.
Frica apare când eşti preocupat de necunoscut sau de lucrurile care sunt în afara controlului tău.
Fanteziile sunt o cale de a face faţă problemelor prin evadarea din realitate.
Gândurile obsesive sunt gândurile care obsedează sau tulbură mintea în mod continuu.
Nu vezi viaţa într-un mod corect.

Mintea ta are nevoie de reînnoire.

Acest conflict dintre DUH şi SUFLET este o sursă de frustrare stânjenitoare sau de ruşine, pentru cei mai mulţi dintre creştini. Este stânjenitor atunci când spui că tu crezi că eşti o nouă creaţie în Cristos, dar totodată vezi eşecul tău în trăirea de om nou.

Frustrarea creşte cu fiecare eşec înregistrat în trăirea bazată pe standardele stabilite de Dumnezeu. Astfel, începi să crezi că eşti un ratat şi acţionezi spunând multe lucruri care aduc şi mai mult eşec.

Atunci când crezi că simţurile trupului tău sunt mai importante decât ceea ce Dumnezeu spune, ai mintea preocupată de lucrurile firii. Nu te poţi încrede complet în informaţiile simţurilor tale din cauza influenţei lui Satan în lume. Noi toţi suntem vulnerabili la înşelare.

Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte..." Romani 8:6

Hai să examinăm acum ce spune Dumnezeu. Dumnezeu foloseşte Duhul Său şi Cuvântul pentru a-ţi vorbi.

în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului."Romani 8:5

Ca şi credincios, în tine trăieşte Cristos care îţi dă puterea de a lua decizii bune şi de a asculta poruncile Sale. Şi tu poţi de să asculţi vocea Sa. Când asculţi vocea Sa, El se descoperă pe Sine.

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. "Filipeni 2:13

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine." Ioan 10:27
Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui." Ioan 14:21

Aşadar ce însemnă să-ţi preocupi mintea cu lucrurile Duhului? înseamnă că te concentrezi asupra lucrurilor care vin de la Duhul Sfânt prin ascultarea de El şi prin încetarea acceptării minciunilor care vin din partea lumii. Ce-ţi spune Duhul atunci când îl asculţi?

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu." Romani 8:16
Adevărurile DUHULUI nu se schimbă îndiferent dacă mintea ta este preocupată cu firea sau cu Duhul. Tot ceea ce trebuia să se întâmple în DUH s-a întâmplat când am fost mântuiţi. Adevărul nu se schimbă. Nu există schimbare în informaţiile care vin din partea celor cinci simţuri: în continuare vei vedea eşecul şi vei auzi respingerea.

Însă atunci când crezi adevărul şi acţionezi ca atare, are loc o schimbare în sufletul tău.

În suflet vei simţi:

Siguranţă şi protecţie

Dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun răi."Proverbe 1:33

Iubire

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge de la apus. "Isaia 43:4

Împlinire în Cristos

Să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-l este plăcut, prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin."Evrei 13:21

În locul frustrării manifestate prin ostilitate faţă de alţii, va domni mulţumirea. Sentimente de pace şi bucurie te vor învălui în ciuda circumstanţelor din jurul tău. Mintea ta se va înnoi.

Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită." Romani 12:2 (NTR)

Eşti liber să faci alegerile corecte datorită faptului că mintea ta este preocupată de lucrurile Duhului şi este dependentă de Tatăl şi de voia Sa pentru tine. Poţi avea încredere în El!

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu si lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii." Evrei 4:12

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

marți, 9 martie 2010

Împărăţia lui Dumnezeu

Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei. (Matei 6:33-34)

luni, 8 martie 2010

LA MULŢI ANI! - 8 Martie

La Multi Ani! Draga mea Soţie!
 „Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capată de la Domnul.” (Proverbe 18:22 ) 

La Multţi Ani! Dragă Mamă!
... şi nu uita învăţătura mamei tale. Leagă-le pentru totdeauna la pieptul tău, prinde-le în jurul gâtului tău. Când mergi, acestea te vor conduce; când dormi, te vor veghea; iar când te vei trezi, îţi vor vorbi. Căci porunca este o lampă, învăţătura este o lumină, iar mustrarea disciplinară este calea spre viaţă. (Proverbe 6:21-23)

miercuri, 3 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL IV

SPIRITUAL

IV. DECIZII DE VIAŢĂ ŞI DE MOARTE

„Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică." Galateni 6: 8

Viaţa este plină de alegeri. Unele pot fi banale, de exemplu, ce mănânci sau la ce oră mergi la culcare. Altele, precum alegerea slujbei, a partenerului de viaţă, sau a numărului de copii pe care să-i ai, au ramificaţii pe termen lung.

Viaţa este formată din şapte zone generale. Aceste zone îţi oferă o imagine ampla cu privire la numărul mare de alegeri pe care le poţi lua în fiecare zi.

Zona Spirituală: Cum relaţionezi cu Dumnezeu.
Zona Pshihologică: Modul în care mintea, voinţa şi emoţiile te afectează.
Zona socială: Cum relaţionezi cu alţii.
Zona financiară: Cum îţi administrezi banii.
Zona fizică: Cum îţi îngrijeşti trupul.
Zona Căsniciei: Cum relaţionezi cu soţul tău (dacă eşti căsătorit).
Zona Parentală: cum relaţionezi cu copiii tăi (dacă ai copii).

Problemele, nevoile şi întrebările care apar în orice domeniu al vieţii îţi vor cere să iei decizii.

Dumnezeu este interesat de fiecare decizie pe care o iei.

În cuvântarea lui de rămas bun, Iosua a provocat poporul lui Dumnezeu. El le-a spus să aleagă slujirea lui Dumnezeu şi nu slujirea dumnezeilor falşi pe care părinţii lor i-au venerat. EI a spus:

„Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului", Iosua 24: 15

El a ales să slujească Domnului. A fost cu siguranţă o decizie luată în zona spirituală a vieţii sale.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările." Proverbe 3: 5-6

De fapt, fiecare decizie luată în oricare din zonele vieţii reprezintă o decizie spirituală.

Gândeşte-te la zona fizică a vieţii tale. Dacă crezi că trupul tău este proprietatea ta şi că poţi face tot ce vrei cu el, îl poţi folosi pentru a-ţi urmări propriile dorinţe. Când faci lucrul acesta îi spui de fapt Domnului că poţi face ce vrei tu cu proprietatea Lui.

„Nu ştiţi ca trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul si în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." 1 Corinteni 6: 19-20

Dumnezeu ţi-a dat libertatea de a alege şi te-a lăsat într-o lume in care te confrunţi mereu cu decizii pe care trebuie să le iei. Dorinţa Sa este să iei următoarea decizie conform voii Sale şi nu aşa cum doreşti tu.

„Iau azi cerul si pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El....". Deuteronom 30: 19-20

Dumnezeu îţi oferă libertatea de a alege între două decizii care vor aduce viaţă sau moarte. Dorinţa Lui este ca tu să alegi viaţa.
Întrebarea este următoarea: Vrei tu ceea ce Dumnezeu doreşte sau vrei ceea ce firea ta doreşte?


„În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă dupa lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu." Romani 8:5-8

Alegând ceea ce Dumnezeu vrea ca tu sa alegi, va aduce viaţa. Alegând ceea ce firea ta doreşte sa alegi va aduce moartea.

Conştientizează că viaţa ta aparţine lui Dumnezeu

„În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie ca murim, noi suntem ai Domnului." Romani 14: 7-8

Cu smerenie

„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste." Proverbe 29: 23

Nu căuta laudele altora

„Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu." Ioan 12: 43

Cedează drepturile tale în favoarea altora

„Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia." 1 Corinteni 10: 24

Încrede-te în Dumnezeu

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8: 28

Gândeşte-te la ceilalţi ca fiind mai importanţi.

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare sa privească pe altul mai pe sus de el însusi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora." Filipeni 2: 3-4

Următoarea diagramă arata procesul deciziei. Atunci când apar probleme, nevoi sau întrebări din cele şapte zone ale vieţii, eşti nevoit să iei o decizie fie sub influenţa firii, fie sub influenţa Duhului.

Decizia ta va culege o recoltă de viaţă sau de moarte, depinde de cum alegi. Toate deciziile sunt o formă de a semăna fie în Duhul, fie în firea pământească.

„Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce samănă omul, aceea va şi secera. Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică." Galateni 6: 7-8

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)

Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org