luni, 28 decembrie 2009

Crăciun 2009 - Biserica SOS


 
 
 
 

Scenetă adolescenţi - Biserica SOS - Crăciun 2009


 
 
 
 
 
 
 

Nasterea lui Isus Cristos (III)


În ţinutul acela erau nişte păstori care rămăseseră afară, pe câmp, şi stăteau de pază în timpul nopţii în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor şi slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul! Iată care va fi semnul pentru voi: veţi găsi un Copil nou-născut, înfăşat şi culcat într-o iesle.“ Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în înălţimi şi pace pe pământ, între oamenii peste care se odihneşte bunăvoinţa Lui!“ (Luca 2:8-14)

vineri, 25 decembrie 2009

joi, 24 decembrie 2009

miercuri, 23 decembrie 2009

Nasterea lui Isus Cristos (II)


 
Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul, care zice: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“ nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.  (Matei 1:22,23)

luni, 21 decembrie 2009

Nasterea lui Isus Cristos (I)


 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns. (Matei 1:18, 19)

 
Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus, pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“ (Matei 1:20, 21)

duminică, 20 decembrie 2009

Anunţarea naşterii lui Isus (III)


Maria l-a întrebat pe înger:
– Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?  Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. (Luca 1:34,35)

 
Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput şi ea un fiu, la bătrâneţe; şi ea, care era numită stearpă, este acum în luna a şasea! Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. (Luca 1:36,37)

Maria a zis:
– Iată-mă, sunt sclava Domnului! Facă-mi-se după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38)

sâmbătă, 19 decembrie 2009

"Anuntarea nasterii lui Isus" (II)


Ea a fost foarte tulburată de mesajul îngerului şi se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Îngerul i-a zis: – Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu! (Luca 1:29, 30)

 
 Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus  (Luca 1:31)
 
El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. (Luca 1:32)
  
 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit!  (Luca 1:33)

vineri, 18 decembrie 2009

"Anunţarea naşterii lui Isus" (I)


În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. (Luca 1:26,27)

Îngerul a intrat la ea şi i-a zis:  – Plecăciune, ţie căreia ţi s-a arătat bunăvoinţă! Domnul este cu tine! (Binecuvântată eşti tu între femei!) (Luca 1:28)

duminică, 13 decembrie 2009

Parteneriat in rugaciune


Din nou, (adevărat) vă spun că, dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu Care este în ceruri. Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu! (Matei 18:19-20)
 
 Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. (Filipeni 4:6)
 
Rugăciunea făcută cu credinţă îl va face bine pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi, iar dacă a săvârşit păcat, va fi iertat. Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. (Iacov 5:15-16)
 
 Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire! Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o uşă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din pricina căreia sunt închis (Coloseni 4:2-3)
 
 Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6:18)