marți, 20 aprilie 2010

Encounter - Întâlnire de gradul III (III)

  1 ÎMPROSPĂTARE CU DUHUL SFÂNT

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni! Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi înspăimântătoare a Domnului.» Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim va fi mântuirea, aşa cum a zis Domnul, şi printre supravieţuitorii pe care îi cheamă Domnul. (Ioel 2: 28-32)
 Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!(Faptele Apostolilor 2:38-39)
A. Ce este botezul cu Duhul Sfânt?
 Dumnezeu i-a zis: – Nu te apropia! Dă-ţi jos sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. (Exod 3:5)
 
I. Botezul cu Duhul Sfânt este împlinirea cuvintelor lui Isus cu privire la „promisiunea Tatălui.” "Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus! (Luca 24: 49). Este un botez cu putere! Domnul Isus este cel ce botează cu Duhul Sfânt, şi prin aceasă experienţă, împărăţia lui Dumnezeu se manifestă în viaţa noastră.
II. După ce primim botezul cu Duhul Sfânt, avem puterea de a mărturisi, de a rezista păcatului şi diavolului, şi avem puterea de a fi tot cea ce Dumnezeu a intenţionat să fim în Împărăţia Lui. Cuvântul „botez” înseamnă scufundat. Botezat cu Duhul Sfânt înseamnă „scufundat” într-o relaţie cu Duhul Sfânt.
III) Botezul cu Duhul Sfânt este un act distinct şi separat de botezul apă.  Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! (Fapte 2:38)

B. Reumplerea cu Duhul Sfânt

După ce s-au rugat, locul unde erau adunaţi s-a cutremurat, şi toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vestească Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4:31)

SEMNE EXTERIOARE ALE BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT

1. Vorbirea în limbi
Acesta este un limbaj de la DUMNEZEU pentru DUMNEZEU (Căci cel ce vorbeşte într-o limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu-l înţelege, iar în Duhul spune taine. Dar cel ce profeţeşte le vorbeşte oamenilor, pentru zidire, încurajare şi mângâiere. Cel ce vorbeşte într-o limbă se zideşte pe sine, dar cel ce profeţeşte zideşte biserica.(1 Corinteni 14: 2-4). Vorbirea în limbi întăreşte pe credincios şi este şi o dovadă că cineva a primit Botezul în Duhul Sfânt.
 
2. Laudă la adresa Lui Dumnezeu
Laudă la adresa lui Dumnezeu, bucurie şi libertate. “Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu.” (Fapte 10: 46)

3. Daruri spirituale
Prorocie, vedenii, cunoştinţă, interpretarea limbilor. ,,În zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptura; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!” (Fapte 2: 17)
 
Cu privire la darurile duhovniceşti, fraţilor, nu vreau să fiţi în necunoştinţă. Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, eraţi ademeniţi şi conduşi de idolii cei muţi. De aceea, vreau să înţelegeţi că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ şi, de asemenea, nimeni nu poate să spună: „Isus este Domn!“ decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit cu Acelaşi Duh  altuia – credinţă, prin Acelaşi Duh, altuia – daruri de vindecare, prin Acelaşi singur Duh, altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de Unul şi Acelaşi Duh, Care dă fiecăruia în parte, aşa cum vrea.(1 Corinteni 12:1-11)
4. Roada Duhului Sfânt
“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5: 20)
 
1. Dacă eşti mântuit deja ai persoana Duhului Sfânt. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? (1 Corinteni 3: 16),  Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8: 9).

2. Darul DUHULUI SFÂNT este PROMIS TUTUROR celor ce îl CER. Cine este tatăl acela dintre voi care, atunci când fiul său îi cere4 un peşte, să-i dea în schimb un şarpe? Sau care, atunci când acesta îi cere un ou, să-i dea un scorpion? Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl Care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luca 11: 11-13).
3. Fiecare credicios poate primi darul Duhului Sfânt. După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni! Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. (Ioel 2: 28-29).
4. Duhul Sfânt îţi dă putere să mărturiseşti. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. (Fapte 1: 8).

5. Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm. În acelaşi fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine nerostite; (Romani 8: 26).
6. O persoană poate fi botezată în apă şi mântuită dar fără a fi botezată încă cu Duhul Sfânt Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Când au ajuns, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt nu Se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră doar botezaţi în Numele Domnului Isus. (Fapte 8: 14-16).
7. Vorbirea în limbi şi lauda la adresa lui Dumnezeu sunt semne, sau dovezi ale botezului cu Duhul Sfânt. În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt S-a coborât peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru au rămas uluiţi de faptul că darul Duhului Sfânt fusese turnat şi peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi preamărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:“ (Fapte 10: 44-46).

Unii credincioşi pot primi Botezul cu Duhul Sfânt înainte de a primi botezul în apă.Căci îi auzeau vorbind în limbi şi preamărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: „Oare poate opri cineva apa să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?!“  Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. (Fapte 10: 46-48).
Cuvântul „botez” înseamnă „pus sub” sau „acoperit”. Când o persoană este botezată în Duhul Sfânt, ea este scufundată total în Duhul lui Dumnezeu.

PAŞI PENTRU PRIMIREA DUHULUI SFÂNT

A. Înlătură toate barierele.
1. Păcat. Neiertare, legături doctrinare, mândrie sau orice lucru necurat care ar puttea să te blocheze să primeşti.
2. Hai să ne rugăm chiar acum şi să ne mărturisim păcatele renunţând la orice din trecut care ne-ar împiedeca de la primirea DUHULUI SFÂNT.


B. Cere
1. ISUS a spus că orice vom cere vom căpăta.
2. Spune-i Domnului că vrei să fi botezat în Duhul Sfânt şi să ai semnul vorbirii în limbi.

C. Primeşte
1. Îndreaptă-te prin credinţă şi ia cu putere unul din darurile ce Dumnezeu le dă cu bucurie celor ce cred în EL.
2. nu te analiza cu mintea ci lasă DUHUL SFÂNT să ofere acest dar
Slăveşte-l pe DUMNEZEU şi ţine mintea aţintită la EL.
D. Exteriorizează ceea ce ai primit

Pastor Marian Năstase

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu