miercuri, 20 februarie 2013

Nu vă temeţi

V-am zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.” (Judecători 6:10)

joi, 14 februarie 2013

„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!

„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! (Numeri 6:24)

joi, 7 februarie 2013

"Să păziţi legile şi poruncile Mele..."

Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! (Leviticul 18:5)