duminică, 28 februarie 2010

Binecuvântările ascultării

 
 Dacă vei asculta pe deplin de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău. (Deuteronomul 28:1,2)

 
Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp. (Deuteronomul 28:3)

 
Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate. (Deuteronomul 28:4)

 
Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate. (Deuteronomul 28:5)

 
Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare. (Deuteronomul 28:6)

 
Domnul îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. (Deuteronomul 28:7)

 
Domnul va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă. Domnul te va face un popor sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi poruncile Lui şi vei umbla în căile Lui. (Deuteronomul 28:8,9)

 
Toate popoarele pământului vor vedea că Numele Domnului este chemat peste tine şi se vor teme de tine. (Deuteronomul 28:10)

 
 Domnul te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, a promis că ţi-o va da. (Deuteronomul 28:11)

 
El îţi va deschide cerul, comoara Lui cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. (Deuteronomul 28:11)

 
Domnul te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte şi niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile Domnului, Dumnezeul tău, pe care eu ţi le dau astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti (Deuteronomul 28:13)

sâmbătă, 27 februarie 2010

Ascultare

 
Ascultarea voastră este cunoscută de toţi, aşa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiţi înţelepţi cu privire la ceea ce este bun şi curaţi cu privire la ceea ce este rău. (Romani 16:19)

joi, 25 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL III

SPIRITUAL
III. EU NU SUNT FIREA MEA

„Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” Galateni 5:17

Dacă eşti în Cristos, înseamnă că ai un nou viitor şi un nou trecut. Tu eşti copilul lui Dumnezeu. Ai iertarea Sa; Aşadar, eşti sfânt, acceptat şi neprihănit. Cu toate acestea, crezi că există un conflict între ceea ce spune Biblia că este adevărat despre tine şi modul tău de a acţiona?

Dacă te simţi biruit din cauza faptului că acţiunile tale nu reflectă adevărata ta identitate în Cristos, nu eşti singurul. Chiar şi Apostolul Pavel a simţit în modul acesta. El a spus:

„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc"; „Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac." Romani 7:15,18.

Înţelegând modul în care ai fost creat, te poate ajuta să treci de la a te simţi învins la a te simţi biruitor. Biblia descrie că suntem creaţi în trei părţi: un trup, un suflet şi un duh.

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos." 1 Tesaloniceni 5:23

Duhul tău este locul în care îl conştientizezi pe Dumnezeu.

Domnul Isus s-a referit la duh atunci când a vorbit cu Nicodim.

„Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis:,, Trebuie să vă naşteti din nou." Ioan 3:6-7

Domnul Isus a spus că duhul nostru (cu „d" mic) trebuie să se nască din nou prin Duhul Sfânt (cu „D" mare). Duhul tău se naşte din nou atunci când îl primeşti pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor personal. Tu eşti un duh. O persoană care n-a fost născută din nou este moartă spiritual.

În grădina Edenului, Dumnezeu a spus clar că dacă Adam şi Eva vor mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului vor muri. Dumnezeu a spus:

„Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit." Geneza 2:17

Cu toate acestea, nu au murit imediat după ce au mâncat, ci au început să-şi facă haine pentru a-şi acoperi goliciunea. Dar ei chiar au murit! Au murit în primul rând spiritual şi apoi fizic.

Dacă ai fost născut din nou, tu eşti un duh viu şi ai un suflet.

Sufletul tău este compus din minte, voinţă şi sentimente. în suflet gândeşti, decizi şi simţi.

Tu eşti un duh, ai un suflet şi locuieşti într-un trup.

Trupul tău este partea fizică a ta. El primeşte informaţii din lumea înconjurătoare prin cele cinci simţuri. Tu locuieşti în trupul tău.

Tu eşti o fiinţă formată din trei părţi: duh, suflet şi trup. Ai fost creat după chipul lui Dumnezeu.

„Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră»." Geneza 1:26

Dumnezeu este Trinitate şi te-a creat ca fiinţă formată din trei părţi.

Sufletul tău este locul în care se formează atitudinile, alegerile şi valorile.

El este influenţat de informaţiile pe care le primeşte.

Lumea din jurul tău te influenţează prin cele cinci simţuri ale trupului tău. Lucrurile din lume afectează modul în care iei deciziile, apoi influenţează modul în care simţi.

Satan este activ în influenţarea lumii. Biblia ne avertizează cu privire la pericolul împrumutării atitudinilor, alegerilor şi valorilor din lumea acesta.


„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor si lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac." Ioan 2:15-17

Lumea stârneşte ceva în tine astfel încât să trăieşti în felul ei: să vrei totul pentru tine (lăcomie), să vrei să pari important (mândrie). Ce este acel ceva stârnit de lume în tine? în Biblie poartă numele de fire.

Poţi fi înşelat gândind că dacă ai un loc de muncă bun şi mulţi bani, nu vei mai avea nevoie de Dumnezeu. Sau, dacă ai o căsnicie bună, vei găsi fericirea în partenerul tău şi nu vei mai avea nevoie de Dumnezeu. Sau, dacă-ţi vei găsi locul ideal în care să trăieşti şi te vei bucura de activităţi în timpul liber, dacă vei avea prieteni loiali sau o familie bună, vei avea tot ce-ţi doreşti.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi:

„Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu." Luca 12:21

Dacă eşti „în Cristos", eşti un copil al lui Dumnezeu, un moştenitor al tuturor lucrurilor create de El.

„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Cristos." Romani 8:17

Care dintre aceste două lucruri este mai important: să ai lucrurile bune pe care le poţi revendica aici pe pământ sau să ai parte de comorile infinite pe care ţi le oferă Dumnezeu în relaţia pe care o ai cu El?

Răspunsul este evident atunci când crezi ceea ce îţi spune Dumnezeu, însă v cele cinci simţuri ale tale îţi pot arăta chiar opusul.

Firea împotriva Duhului
Lumea caută să-ţi influenţeze sufletul prin informaţiile primite de simţurile tale. Dumnezeu caută să-ţi influenţeze sufletul prin informaţii spirituale. Acestea ajung la tine prin: Cuvântul lui Dumnezeu, vocea Sa, lucrarea Duhului Sfânt sau prin alţi credincioşi care spun adevărul. Conflictul dintre aceste două surse opuse explică lupta din viaţa fiecărui credincios.


„Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi." Galateni 5:16-17

Satan doreşte să-ţi concentrezi mintea pe lucrurile trecătoare ale acestei lumi. Satan foloseşte armele minciunii şi ale dezamăgirii pentru a te prinde în cursă şi pentru a te înşela în această luptă. El caută să te facă să te uiţi la orice altceva în afară de Dumnezeu, pentru a face faţă provocărilor vieţii. El te amăgeşte să crezi că dacă suni un prieten, mănânci mult, iei droguri, înveţi mult, dacă devii mânios, munceşti din greu, divorţezi, te căsătoreşti, dormi etc, problemele tale se vor rezolva.

Dumnezeu doreşte să-ţi focalizezi mintea pe lucrurile eterne ale cerului.

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice." 2 Corinteni 4:18

Căror lucruri dai cea mai mare prioritate? Informaţiilor din lume sau informaţiilor de la Dumnezeu? Lucrurile care se văd sunt atrăgătoare dar nu sunt veşnice. Ceea ce Dumnezeu ne oferă va dura toată veşnicia. Dumnezeu promite că ne va oferi o casă eternă alături de El.

Lumea are o voce puternică şi te cheamă să urmezi căile sale Firea ta se va simţi atrasă. Este ceva în tine care caută să înfăptuiască propria ta dorinţă. Însă aceasta nu este “adevărata ta identitate”. Vei experimenta pacea atunci când vei, acţiona conform voii lui Dumnezeu şi când vei asculta vocea Sa.

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro). Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

marți, 23 februarie 2010

Zaharia 14:20

În ziua aceea, inscripţia «Sfânt pentru Domnul» va fi până şi pe clopoţeii cailor, iar oalele din Casa Domnului vor fi asemenea cupelor din faţa altarului. (Zaharia 14:20)

duminică, 21 februarie 2010

"Interviu cu Dumnezeu"

"-Ai vrea sa imi iei un interviu, deci...zise Dumnezeu.
- Daca ai timp..i-am raspuns. Dumnezeu a zambit.
- Timpul nu este eternitatea...Ce intrebari ai vrea sa imi pui?
Ce te surprinde cel mai mult la oameni?
Dumnezeu mi-a raspuns:
- Faptul ca se plictisesc de copilarie, se grabesc sa creasca...iar apoi tanjesc iar sa fie copii; ca isi pierd sanatatea pentru a face bani...iar apoi isi pierd banii pentru a-si recapata sanatatea. faptul ca se gandesc cu teama la viitor si uita prezentul, iar astfel nu traiesc nici prezentul, nici viitorul; caci traiesc ca si cum nu ar muri niciodata si mor ca si cum nu ar fi trait.
Dumnezeu mi-a luat mana si am stat tacuti un timp.
Apoi am intrebat:
Ca parinte, care ar fi cateva din lectiile de viata pe care ai dori sa le invete copiii tai?
- Sa invete ca dureaza doar cateva secunde sa deschida rani profunde in inima celor pe care ii iubesc..si ca duraza mai multi ani pentru ca acestea sa se vindece; sa invete ca un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai putin; sa invete ca exista oameni care ii iubesc dar pur si simplu nu stiu sa-si exprime sentimentele; sa invete ca doi oameni se pot uita la acelasi lucru si ca pot sa-l vada in mod diferit; sa invete ca nu este suficient sa-i ierte pe ceilalti si ca, de asemenea trebuie sa se ierte pe ei insisi.
- Multumesc pentru timpul acordat..am zis umil.
Ar mai fi ceva, ce ai dori ca oamenii sa stie?
Dumnezeu m-a privit zambind si a spus:
- Doar faptul ca sunt aici, intotdeauna..."

miercuri, 17 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL II

SPIRITUAL


II. EU SUNT „ÎN CRISTOS"

„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." 2 Corinteni 5:17

Imaginea de sine a oamenilor poate fi formată ţinând cont de mai mulţi factori precum educaţia, istoria vieţii lor sau faptele pe care le-au făcut.

Identitatea se bazează pe ceea ce crezi că este important pentru tine. De exemplu, dacă o persoană crede că a fi inteligent este important, atunci acea persoană poate adopta o identitate bazată pe gradul de inteligenţă pe care îl deţine.

De asemeni, identitatea poate arăta care sunt valorile tale. Dacă pui preţ pe bani, atunci te vei gândi la tine în funcţie de puterea financiară. Dacă ai mulţi bani, vei crede că eşti o persoană „de succes". Dacă eşti dator vei crede că eşti „un eşec".

Înainte ca Apostolul Pavel să devină creştin, el avea o puternică identitate de fariseu.

„Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană." Filipeni 3:4-6

Cine zice Dumnezeu că eşti? Poţi alege din multitudinea de identităţi ale lumii, însă Dumnezeu recunoaşte numai două: Prietenii Săi şi Vrăjmaşii Săi.

A doua identitate poate fi găsită în următorul verset:

„Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pierea fumul." Psalmul 37:20

Adam şi Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu atunci când au cedat ispitei de a fi ca El, mâncând din fructul interzis.

Acest păcat a însemnat moarte pentru Adam şi Eva. De asemeni a însemnat moarte pentru fiecare persoană născută după ei.

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină ca toţi au păcătuit." Romani 5:12

Noi toţi ne-am născut sub blestem din cauză că ne tragem din Adam.

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." Romani 3:23

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." Romani 6:23

Nu ne putem schimba identitatea chiar dacă încercăm din greu. Este prea târziu. Noi suntem păcătoşi (vrăjmaşi ai lui Dumnezeu) şi moartea este singura noastră perspectivă. Vestea bună este că Domnul Isus a venit să moară pentru noi.

„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi." Romani 5:6
CREDE!


„Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţă în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu." Romani 3:25

Noi nu suntem numai nişte păcătoşi care am scăpat de moarte datorită faptului că Domnul Isus a murit pentru noi. Nouă ni s-a dat o identitate absolut nouă.

Nu mai suntem vrăjmaşii lui Dumnezeu; suntem prietenii Săi.

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea." Romani 5:10-11

Noi suntem copiii Săi.
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." loan 1:12

Noi suntem transferaţi in viata lui Cristos.
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui." Coloseni 1:13
Noi am fost „născuţi din nou".

„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac." 1 Petru 1:23

Avem un nou viitor: viaţa veşnică.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3:16

Avem un nou trecut.
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Si viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine." Galateni 2:20

Suntem o creaţie nouă în Isus Cristos.
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." 2 Corinteni 5:17

După ce Pavel a devenit creştin, nu i-a mai păsat de identitatea sa de fariseu. El a preferat să se identifice cu Cristos.

„Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Cristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui." Filipeni 3:7-10

„Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru." 1 Corinteni 1:9

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

marți, 16 februarie 2010

"Vocea lui Dumnezeu"

Vocea lui Dumnezeu tună într-un mod deosebit; El face fapte măreţe pe care noi nu le putem cuprinde.
El spune zăpezii: «Cazi pe pământ!» şi ploii: «Fii o ploaie puternică!»
El îl opreşte pe orice om din lucrul lui, pentru ca toţi oamenii să recunoască lucrarea Lui.

Atunci animalele se duc la adăpostul lor şi rămân în vizuinile lor, Vijelia iese din odaia sa şi frigul din vânturile cele năprasnice.

Suflarea lui Dumnezeu face gheaţa şi îngheaţă apele mari.
(Iov 37:5-10)

marți, 9 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL I

S.A.L.T. inseamnă sare în limba engleză şi este prescurtarea „Seven Areas of Life Training” – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii.

Este un instrument extraordinar pentru creştere spirituală şi evanghelizare;
Răspunde întrebărilor frecvente ale vieţii, dă direcţii pentru viitor, aduce vindecare faţă de lucrurile din trecut;
Adevărurile prezentate în aceste cursuri vor revoluţiona fiecare zonă a vieţii tale;
Fiecare este provocat să împărtăşească şi cu alţii adevărurile lui Dumnezeu.

Cele şapte zone ale vieţii sunt:
Spiritual - Relaţia ta cu Dumnezeu;
Psihologic - Mintea, voinţa şi sentimentele tale;
Social - Relaţia ta cu ceilalţi;
Fizic - Cum să ai grijă de trupul tău;
Financiar - Cum să administrezi banii tăi;
Marital - Căsnicia ta;
Parental - Relaţia cu copiii tăi.

S.A.L.T foloseşte diagrame simple pentru a ilustra adevăruri biblice fundamentale. Diagramele sunt uşor de memorat şi de împărtăşit cu ceilalţi.

SPIRITUAL

I. EU NU SUNT DUMNEZEU


„Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca sa fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: ,,Eu sunt Domnul, şi nu este altul!" Isaia 45:18

Biblia începe cu versetul:

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul." Geneza 1:1

Biblia nu ne spune de unde vine Dumnezeu şi nici nu ne oferă vreo dovadă a existenţei Sale. Ea spune simplu, „La început, Dumnezeu...", întrebarea pe care ne-o sugerează este: „Cred eu că Dumnezeu există chiar şi fără a avea vreo dovadă?"

De-a lungul istoriei oamenii au afirmat că ei nu cred în Dumnezeu din cauză că nu-L pot vedea.
Biblia spune că Dumnezeu poate fi văzut privind la tot ceea ce El a creat.

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi." Romani 1:20

Oamenii vor să creadă că nu există Dumnezeu datorită faptului că vor să facă totul după bunul lor plac. Deciziile pe care acest tip de oameni le iau, produc haos.

„Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia mintii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (bârfitori)." Romani 1:28-29

Dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile, atunci înseamnă că El posedă putere şi privilegii care sunt în exclusivitate ale Sale.

Dumnezeu are puterea de a controla toate lucrurile pe care le-a creat.

"Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-l zică: Ce faci?" Daniel 4:35

Pentru că Dumnezeu a creat toate lucrurile, El merită laudele omenirii.

„Vrednic eşti Doamne si Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!" Apocalipsa 4:11

Numai Dumnezeu are puterea de a controla. El este independent şi nu are nevoie de ajutor din partea nimănui. Numai Dumnezeu are dreptul, ca şi Creator, să determine standardele vieţii, sa judece dupa aceste standarde şi să respingă oamenii care nu respectă aceste standarde.

Numai Dumnezeu, care este Creator, merită lauda, închinarea şi acceptarea din partea oamenilor.

Poate fi uşor pentru un creştin să fie de acord cu faptul ca puterea de a controla, dreptul de a judeca şi meritul de a primi laude sunt drepturile lui Dumnezeu. însă, în lumea de astăzi există neînţelegeri cu privire la aceste drepturi ale lui Dumnezeu.

Aceste neînţelegeri au avut un început. Satan încerca să-şi însuşească într-un mod fraudulos drepturile lui Dumnezeu.

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea înalt»" Isaia 14:12-14

Satan nu a fost ultimul care a încercat să fie ca Dumnezeu. Satan (în formă de şarpe) a ispitit cu succes pe Adam şi Eva care i-au urmat rebeliunea, încercând să fie ca Dumnezeu.

„Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el [din copac], vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul»" Geneza 3:4-5

Deşi ar fi trebuit să conştientizeze ceea ce a spus Dumnezeu şi să-L asculte, Adam şi Eva au ales să urmeze pe Satan în încercarea de a fi ca Dumnezeu. Acest model de comportament a fost transmis mai departe omenirii.
 
Să privim la viaţa Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a fost în contrast total cu ceea ce au făcut Satan şi Adam. Deşi El este însuşi Dumnezeu, şi-a părăsit drepturile Sale de Dumnezeu şi a devenit om.

În următoarea diagramă, crucea îl reprezintă pe Domnul Isus Cristos.

 

El s-a încrezut în controlul lui Dumnezeu.

„Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător." 1 Petru 2: 23

El nu a judecat. Isus nu a judecat. El nu a condamnat.

„Daca aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu TI judec; căci Eu n-am venit sa judec lumea, ci să mântuiesc lumea." loan 12: 47

El nu a căutat laudele oamenilor.

"El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor." Filipeni 2: 6-7

Biblia ne învaţă că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Ca Fiu al lui Dumnezeu, El era egal cu Tatăl. Cu toate acestea, El s-a supus lui Dumnezeu, Tatăl Său, şi a renunţat la drepturile Sale de Dumnezeu pentru a deveni om şi să ne arate cum să trăim.

Când încerci să fii „Dumnezeu" în viaţa ta, nu numai că mergi pe urmele lui Satan, ci mergi în direcţie opusă celei pe care Domnul Isus a mers. Starea ta de răzvrătire stă în calea relaţiei tale cu Dumnezeu. Această rebeliune este PĂCAT.

Dacă ai fost convins de Duhul Sfânt, prin această lecţie, cu privire la încercarea de a controla, judecând pe alţii, sau căutând lauda, acum este timpul pentru pocăinţă.

Pocăinţă înseamnă renunţarea la căile tale. în loc să mai încerci să iei locul lui Dumnezeu decide să-L onorezi pe Dumnezeu ca Dumnezeu.

„Mă gândesc la căile mele, şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale." Psalmul 119: 59


Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org


duminică, 7 februarie 2010

Credinţă

 
..... Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un bob de muştar, aţi zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil! (Matei 17:20)

joi, 4 februarie 2010

"Alo, Centrala?!"

Pe când eram copil, tatăl meu a făcut rost de unul dintre primele telefoane din cartier. Îmi aduc perfect aminte de lădiţa aceea din lemn lăcuit, montata în perete. Receptorul strălucitor atârna într-o parte. Eram încă prea mic ca să ajung la telefon dar ascultam mereu, fascinat, cum mama mea vorbea cu el.
Apoi am descoperit că undeva, înăuntrul acestui aparat, trăia o persoană uluitoare. Numele ei era "Alo Centrala" şi nu era nici un lucru pe lumea asta, pe care ea să nu-l ştie. Alo Centrala putea să-ţi spună numărul oricui şi în plus, ora exactă. Experienţa mea, cu acest duh închis într-o sticlă, a venit într-o zi când, în vreme ce mama era în vizită la o vecină iar eu mă jucam la bancul de scule din pivniţă, mi-am lovit un deget cu ciocanul. Durerea era teribilă şi nu era nimeni în preajmă care să-mi arate compasiune.

Am umblat în jurul casei sugându-mi degetul inflamat până am ajuns la scară. Telefonul! Am târât repede un scaun din sufragerie până în hol, m-am urcat pe el, am scos din furca receptorul telefonului şi l-am dus la ureche. "Alo, Centrala!", am strigat în microfonul care era chiar deasupra capului meu. Un clic sau două, apoi o voce joasă şi clară mi-a ajuns la ureche: "Centrala." "Mi-am rănit degetul..." - m-am smiorcăit eu în telefon iar lacrimile m-au podidit imediat, acum că aveam o audienţă. "Mămica ta nu este acasă?"- urma întrebarea. "Nu este nimeni acasă în afară de mine..."- am bolborosit. "Îţi curge sânge?" - m-a întrebat vocea. "Nu," - i-am răspuns. "M-am lovit cu ciocanul şi acuma mă doare tare rău..." "Poţi să deschizi răcitorul?" - m-a-ntrebat ea. I-am spus că pot. "Atunci ia de acolo o bucăţică de gheaţă şi ţine-o lipită de degeţel," - spuse vocea.

Dupa aceea am început să chem "Alo Centrala" pentru orice. I-am cerut ajutor pentru lecţia de geografie iar ea mi-a spus unde se află Philadelphia. M-a ajutat şi la matematică. Ea mi-a spus ca veveriţa pe care o prinsesem în parc cu o zi înainte, mănânca fructe şi alune. 

A venit apoi o zi în care Petey, canarul nostru, a murit. Am chemat "Alo Centrala" şi i-am spus vestea asta tristă. Ea m-a ascultat şi a început să-mi spună lucruri pe care de obicei oamenii mari le spun copiilor ca să-i liniştească. Am întrebat-o, "De ce se întâmplă ca păsările, care cântă atât de frumos şi aduc atâta bucurie oamenilor, trebuie să se sfârşeacă într-o grămăjoară de pene, pe fundul unei colivii?" Cred că ea mi-a înţeles afectarea, pentru că mi-a spus încet, "Wayne, ţine minte întotdeauna, că mai sunt şi alte lumi în care se poate cânta."

Altă dată la telefon, "Alo, Centrala!" "Centrala." - mi-a răspuns vocea cunoscută. "Cum se scrie cuvântul fix?" - am întrebat-o.

Toate astea se întâmplau într-un mic orăşel din zona Pacificului de Nord-Vest. Pe când aveam nouă ani, ne-am mutat la capătul celalalt al ţării, la Boston. Îmi lipsea foarte mult prietena mea. "Alo Centrala" rămăsese în cutia aceea din lemn de mahon din vechea noastră casă. N-am mai încercat să fac acelaşi lucru cu telefonul modern, strălucitor, din locuinţa nouă.

Devenisem adolescent dar amintirea acelor conversaţii din copilărie m-a urmărit pretutindeni. Adesea, în momente de incertitudine şi neputinţă mi-am reamintit acea seninătate şi sentiment de siguranţă, pe care le-am avut la timpul acela. Am apreciat acum cât de răbdătoare de înţelegătoare şi bună la suflet trebuie să fi fost ea, ca să-şi piardă atâta timp cu un mic băieţel ca mine.

După câţiva ani, am făcut iarăşi drumul către Vest, de data asta pentru a-mi continua studiile colegiale. Am aterizat în escală la Seattle. Aveam o jumătate de oră între avioane. Am petrecut vreo 15 minute la telefon cu sora mea, care locuia aici de o vreme. Apoi, fără să mă gândesc, am format numărul operatorului din orăşelul nostru de baştină şi am spus:"Alo Centrala!"

Miraculos, am auzit aceiaşi voce joasă şi clară, pe care o cunoşteam atât de bine. "Centrala." Nu plănuisem asta dar m-am auzit spunând: "Poţi să-mi spui cum se scrie cuvântul fix?" O pauză lungă. Apoi, vocea aceea catifelată mi-a răspuns, "Cred că degeţelul tău s-a vindecat până acum." Am râs, "Deci tu eşti, într-adevăr, " - i-am spus. "Mă-ntreb dacă ai idee cât de mult ai însemnat pentru mine la vremea aceea." "Iar eu mă-ntreb," - zise ea, "dacă tu realizezi cât de mult au însemnat telefoanele tale pentru mine. N-am avut niciodată copii şi aşteptam cu bucurie chemările tale, zi de zi..." I-am spus cât de mult m-am gândit la ea de-a lungul anilor şi am întrebat-o dacă pot s-o mai chem din nou atunci când voi veni să-mi vizitez sora. "Cu plăcere," - mi-a spus ea. "Întreabă de Sally."

M-am întors la Seattle peste trei luni. O altă voce mi-a răspuns la "Informaţii".  Am întrebat de  Sally. "Sunteţi un prieten?" - m-a întrebat. "Da, un foarte vechi prieten...Wayne..." "Îmi pare rău să-ţi spun asta," - mi-a spus ea. "Sally a lucrat doar o jumătate de normă în ultimii ani, pentru că era bolnavă. A murit cu cinci săptămâni în urmă." Înainte de a apuca să agăţ receptorul, mi-a spus, "Un minut, ai spus că te cheamă Wayne?" "Da" - i-am raspuns. "Ei bine, Sally a lăsat un mesaj pentru d-ta... L-a scris pe o hârtie în caz că ai să suni. Ţi-l citesc". Mesajul ei era, "Spune-i că sunt şi alte lumi în care se poate cânta. El va şti la ce mă refer." I-am mulţumit şi am atârnat receptorul. Ştiam la ce se referea Sally.

Niciodată să nu subestimezi impresia pe care ai făcut-o asupra cuiva.

A cui viaţă ai atins-o astăzi?

Psalmul 20:7

 
Unii se bizuiesc pe care, alţii pe cai,
dar noi ne bizuim pe Numele Dumnezeului nostru. (Psalmii 20: 7)