joi, 1 decembrie 2011

Îi voi tămădui ţara

dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2Cronici 7:14)

duminică, 30 octombrie 2011

SĂRBĂTOAREA ROADELOR - Biserica SOS Ploieşti

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. (Ioan 4:14)
Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. (Exodul 23:16)
Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru şi cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor. (Neemia 10:35)
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer. (Ioan 6:32)
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)
Domnul a răspuns şi a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri. (Ioel 2:19)
Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn. (Ioel 2:23-24)

luni, 10 octombrie 2011

ZIUA BĂTRÂNILOR - Biserica SOS Ploieşti

"Ce atitudine avem faţă de îmbătrânirea noastră? Una de deznădejde, de disperare sau una în care înţelegem că acesta este mersul normal al vieţii noastre? Cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să trăim frumos în toate etapele vieţii noastre aşteptând întâlnirea şi petrecerea veşniciei cu Creatorul nostru. Toţi oamenii sunt copii, însă nu toţi oamenii ajung să fie bătrâni. Este un privilegiu să fi bătrân, o binecuvântare"
 "Vârsta inimii nu are nimic de a face cu culoarea părului"
„Ascultati-Ma, casa lui Iacov si toata ramasita casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârsia voastra, pe care v-am purtat pe umar de la nasterea voastra: pâna la batrânetea voastra Eu voi fi acelasi, pâna la caruntetea voastra va voi sprijini. V-am purtat, si tot vreau sa va mai port, sa va sprijin si sa va mântuiesc. (Isaia 46:3-4)
Dumnezeule, Tu m-ai învatat din tinerete, si pâna acum eu vestesc minunile Tale. Nu ma parasi, Dumnezeule, chiar la batrâneti carunte, ca sa vestesc taria Ta neamului de acum, si puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmii 71:17,18)
Fiule, nu uita învataturile mele si pastreaza în inima ta sfaturile mele! Caci ele îti vor lungi zilele si anii vietii tale si-ti vor aduce multa pace. (Proverbe 3:1,2)
La batrâni se gaseste întelepciunea, si într-o viata lunga e priceperea. La Dumnezeu este întelepciunea si puterea; sfatul si priceperea ale Lui sunt. (Iov 12:12,13)
pâna la batrânetea voastra Eu voi fi acelasi, pâna la caruntetea voastra va voi sprijini. V-am purtat, si tot vreau sa va mai port, sa va sprijin si sa va mântuiesc. (Isaia 46:4)
Când umblu în mijlocul strâmtorarii, Tu ma înviorezi, Îti întinzi mâna spre mânia vrajmasilor mei, si dreapta Ta ma mântuieste. (Psalmii 138:7)
Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mângâietor, care sa ramâna cu voi în veac; si anume Duhul adevarului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru ca nu-L vede si nu-L cunoaste; dar voi Îl cunoasteti, caci ramâne cu voi si va fi în voi. (Ioan 14:16,17)
"Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." (1 Corinteni 6:19-20)
"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?" (Romani 8:35)
"Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă." (Matei 5:13,14)
"Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă."( 2 Timotei 1:7)
Ei aduc roade si la batrânete, sunt plini de suc si verzi, ca sa arate ca Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire. Psalmii 92:14-15

luni, 3 octombrie 2011

Promisiune

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci  ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide (Matei 7:7,8)

miercuri, 21 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (21)

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbele 3:9-10)

marți, 20 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (20)

„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:29)

luni, 19 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (19)

smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:10)

duminică, 18 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (18)

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

sâmbătă, 17 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (17)

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. (Psalmii 18:32)

vineri, 16 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (16)

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare. (Psalmii 18:35)

joi, 15 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (15)

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)

miercuri, 14 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (14)

Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” - (Deuteronomul 31:8)

marți, 13 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (13)

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. (Iacov 1:5)

luni, 12 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (12)

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

duminică, 11 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (11)

Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” - (Evrei 8:12)

sâmbătă, 10 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (10)

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

vineri, 9 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (9)

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmii 121:7-8)

joi, 8 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (8)

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte. (Psalmii 138:7)

miercuri, 7 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (7)

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. (1Ioan 1:7)

luni, 5 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (6)

El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! (Psalmi 91:4)

duminică, 4 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (5)

Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. (Matei 18:19)

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (4)

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte. (Psalmi 138:7)

sâmbătă, 3 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (3)

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:2-3)

vineri, 2 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (2)

Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. (Isaia 32:18)

joi, 1 septembrie 2011

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile (1)

Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; (Psalmii 37:23)

Post (abtinere) de gandire negativa de 21 zile

Biserica SOS Ploiesti a intrat astazi 1 Septembrie 2011 intr-un post(abtinere) de gandire negativa.


Crestinul este intr-un razboi spiritual total. Fortele intunericului vor sa anuleze din viata crestinului biruintele castigate de Domnul Isus la cruce. Strategia folosita de Satan este frica. Aceasta incepe la nivelul mintii si se manifesta prin teama, ingrijorare, necredinta si agitatie. Odata ce frica isi face “cuib” in mintea crestinului, satan are terenul pregatit pentru a opera distrugerea, pas cu pas, a vietii spirituale: “Hotul nu vine decat sa fure, sa junghie si sa prapadeasca” Ioan 10:10

De aceea in acest post ne disciplinam sa credem si sa aplicam Cuvantul lui Dumnezeu. Alegem sa gandim ceea ce Dumnezeu doreste sa gandim, sa credem ceea ce Dumnezeu doreste sa credem si vorbim ceea ce El doreste sa vorbim.

Cuvantul lui Dumnezeu este Duh si Viata. De aceea vom proclama promisiuni din Biblie care ne ajuta sa intram in realitatile spirituale enuntate de Scriptura. Nu ne mai plangem de mila, nu mai credem minciunile diavolului referitoare la noi si la situatia prin care trecem, ci alegem sa credem ca Dumnezeu ne-a facut “mai mult decat biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”

Dumnezeu nu ne-a sortit esecului, ci biruintei. Domnul Isus a venit sa restaureze in om ceea ce Satan a furat. “Hotul nu vine decît sa fure, sa junghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aiba din belsug.” Ioan 10:10

Acest post va ajuta pe crestini sa experimenteze, prin credinta, biruinte in toate zonele vietii lor si sa constientizeze importanta unei atitudini incredere totala in Dumnezeu in orice moment al vietii lor.

Multumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de primi o viata deplina datorita jertfei Domnului Isus Cristos!

"Dar cei ce se încred în Domnul îsi înoiesc puterea, ei sboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla, si nu ostenesc."

Pastor Marian Nastase, Biserica SOS Ploiesti

marți, 30 august 2011

Picături

Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă! Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru! (Deuteronomul 32:2-3)

luni, 15 august 2011

Suiti-va pe munte si ziditi Casa

Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul. (Hagai 1:8)

Valea Duhului Domnului

Ca fiara care se coboară în vale aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca să-Ţi faci un Nume plin de slavă! (Isaia 63:14)

vineri, 12 august 2011

Eu iubesc locaşul Casei Tale

Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta. (Psalmii 26:6-8)

luni, 18 iulie 2011

Înviorează-mă, Doamne

Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz! (Psalmii 143:11)