vineri, 30 aprilie 2010

Recunoaştere


Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, Care m-a întărit, pentru că m-a considerat credincios şi m-a pus în slujba Lui, (1 Timotei 1:12)

miercuri, 28 aprilie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC IV

PSIHOLOGIC
IV. POT MULŢUMI LUI DUMNEZEU?
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi." 1 Tesaloniceni 5:18

„În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea." Ioan 16:33

Poţi spune că lucrurile prin care treci sunt necazuri? Cum te face să te simţi, privitor la problemele tale, faptul că Isus a biruit lumea?

Până la urmă, Isus este Dumnezeu, iar Dumnezeu este mare şi El poate face totul. Dar, ce are a face acest lucru cu tine?

Viaţa ta de zi cu zi începe să se schimbe numai atunci când iei în mod personal ceea ce Isus a făcut.

Isus este Domnul tău şi a biruit lumea pentru tine!

Dumnezeu este mare, da; însă El te "iubeşte şi este hotărât să facă ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele tău.

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8:28

Crezi încă aceste lucruri şi te mai întrebi de ce ai depresii? Următorul verset explică un mod prin care o persoană devine depresivă.

“Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat." Romani 8:21

Focalizarea este cheia percepţiei! Poţi acoperi soarele doar cu o monedă dacă o ţii sufîcent de aproape de ochiul tău. Moneda pare a fi mai mare decât soarele, deşi nu se pot compara mărimile. Când focalizarea ta principală este asupra oamenilor, ei par a fi mai mari decât Dumnezeu, aşa cum moneda pare a fi mai mare decât soarele.

Aceasta poate fi o experienţă pozitivă sau negativă pe care ai avut-o cu o persoană. Crezi tu că o altă persoană are nevoie de schimbare înainte ca tu să devii fericit, mulţumit şi fără griji?

Unele probleme pe care le poţi întâlni sunt: pierderea slujbei, dificultăţi în căsnicie, presiuni financiare, conflicte familiale sau boli fizice.

Unele din experienţele prin care ai trecut pot fi: pierderea unei persoane iubite, abandonul, accidente, dezamăgiri sau abuzuri.

Dacă ai acest mod de a vedea viaţa, rugăciunea ta poate suna cam aşa: “O, Doamne, unde eşti? Sunt copleşit de ceea ce mi se întâmplă."


 
Persoana din dreapta, din diagrama de mai sus, este focalizată pe Dumnezeu, nu pe oameni, probleme sau experienţe din trecut. Această persoană îl vede pe Dumnezeu mai mare decât toate celelelalte lucruri.

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu." Evrei 12:2

Când te focalizezi pe orice altceva în afara lui Dumnezeu, pierzi măreţia Lui în viaţa ta. Când îl vezi pe Dumnezeu ca fiind în control, vei pune oamenii, problemele şi trecutul tău în perspectivă. Focalizându-te pe Dumnezeu şi crezând că El este ceea ce spune că este, credinţa şi încrederea ta se vor zidi. Această alegere va produce roadă bucuriei în viaţa ta.

„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice." 2Corinteni 4:17-18

Când alegi o perspectivă a vieţii centrată pe Dumnezeu, rugăciunea ta va suna cam aşa: „O, Doamne, îţi mulţumesc că eşti în controlul vieţii mele. Te rog arată-mi cum vrei să rezolv această situaţie."

Dumnezeu doreşte să-i mulţumeşti pentru toate lucrurile. Mulţumeşte-I pentru lucrurile care-ţi plac şi mulţumeşte-I pentru lucrurile care nu-ţi plac.

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Efeseni 5:20

Când îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru lucrurile care-ţi plac, asta face parte din „bunele maniere". Însă, mulţumind Domnului pentru lucrurile care nu-ţi plac credinţa ta se zideşte. Mulţumirea este acţiunea care rezultă din credinţa şi încrederea ta în Dumnezeu şi în ceea ce El spune.

„Fraţii mei să pliviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi câ încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentrucă să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic." Iacov 1:2-4

Poţi să mulţumeşti lui Dumnezeu pentru evenimentele trecutului deoarece El doreşte să te facă asemeni chipului Fiului Său.

„Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi." Romani 8:29Tu îi poţi mulţumi lui Dumnezeu şi te poţi încrede în El pentru viitor.

„Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde." Ieremia 29:11

Dumnezeu are gânduri bune pentru tine şi îţi oferă speranţă. De aceea, nu trebuie să încerci să afli, sa rezolvi sau să repari viitorul. El ştie ce este mai bine pentru tine şi doreşte să-ţi dea „daruri bune".

„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă da lucruri bune celor ce I le cer!" Matei 7:11

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi” Tesaloniceni 5:18

A mulţumi lui Dumnezeu este o poruncă şi reprezintă voia Sa. Tu trebuie să decizi să-I mulţumeşti Lui pentru toate lucrurile. Viaţa ta este clădită pe baza relaţiei tale cu El. Nu lăsa oamenii, problemele sau trecutul să împiedice relaţia ta cu Dumnezeu.

Ia-ţi chiar acum timp pentru a-ţi pune încrederea în Domnul. Gândeşte-te la cine este El. Fă-ţi un obicei de a-i mulţumi Lui pentru oameni, probleme şi experienţele din trecutul tău. Aceasta te va ajuta să te odihneşti pe baza promisiunilor pe care El le-a făcut pentru tine, copilul Lui.

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

duminică, 25 aprilie 2010

Mergeţi şi faceţi ucenici


Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor! Fiţi deci înţelepţi ca şerpii şi fără pată ca porumbeii. (Matei 10:16)

vineri, 23 aprilie 2010

Pilda celor zece fecioareSceneta „Pilda celor zece fecioare” realizata de un grup de tineri de la o scoala biblica din Olanda la Biserica SOS Ploiesti

joi, 22 aprilie 2010

Apa Vieţii

Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică. (Ioan 4:14)

marți, 20 aprilie 2010

Encounter - Întâlnire de gradul III (III)

  1 ÎMPROSPĂTARE CU DUHUL SFÂNT

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni! Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi înspăimântătoare a Domnului.» Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim va fi mântuirea, aşa cum a zis Domnul, şi printre supravieţuitorii pe care îi cheamă Domnul. (Ioel 2: 28-32)
 Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!(Faptele Apostolilor 2:38-39)
A. Ce este botezul cu Duhul Sfânt?
 Dumnezeu i-a zis: – Nu te apropia! Dă-ţi jos sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. (Exod 3:5)
 
I. Botezul cu Duhul Sfânt este împlinirea cuvintelor lui Isus cu privire la „promisiunea Tatălui.” "Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus! (Luca 24: 49). Este un botez cu putere! Domnul Isus este cel ce botează cu Duhul Sfânt, şi prin aceasă experienţă, împărăţia lui Dumnezeu se manifestă în viaţa noastră.
II. După ce primim botezul cu Duhul Sfânt, avem puterea de a mărturisi, de a rezista păcatului şi diavolului, şi avem puterea de a fi tot cea ce Dumnezeu a intenţionat să fim în Împărăţia Lui. Cuvântul „botez” înseamnă scufundat. Botezat cu Duhul Sfânt înseamnă „scufundat” într-o relaţie cu Duhul Sfânt.
III) Botezul cu Duhul Sfânt este un act distinct şi separat de botezul apă.  Petru le-a răspuns: – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! (Fapte 2:38)

B. Reumplerea cu Duhul Sfânt

După ce s-au rugat, locul unde erau adunaţi s-a cutremurat, şi toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vestească Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4:31)

SEMNE EXTERIOARE ALE BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT

1. Vorbirea în limbi
Acesta este un limbaj de la DUMNEZEU pentru DUMNEZEU (Căci cel ce vorbeşte într-o limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu-l înţelege, iar în Duhul spune taine. Dar cel ce profeţeşte le vorbeşte oamenilor, pentru zidire, încurajare şi mângâiere. Cel ce vorbeşte într-o limbă se zideşte pe sine, dar cel ce profeţeşte zideşte biserica.(1 Corinteni 14: 2-4). Vorbirea în limbi întăreşte pe credincios şi este şi o dovadă că cineva a primit Botezul în Duhul Sfânt.
 
2. Laudă la adresa Lui Dumnezeu
Laudă la adresa lui Dumnezeu, bucurie şi libertate. “Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu.” (Fapte 10: 46)

3. Daruri spirituale
Prorocie, vedenii, cunoştinţă, interpretarea limbilor. ,,În zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptura; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!” (Fapte 2: 17)
 
Cu privire la darurile duhovniceşti, fraţilor, nu vreau să fiţi în necunoştinţă. Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, eraţi ademeniţi şi conduşi de idolii cei muţi. De aceea, vreau să înţelegeţi că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ şi, de asemenea, nimeni nu poate să spună: „Isus este Domn!“ decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit cu Acelaşi Duh  altuia – credinţă, prin Acelaşi Duh, altuia – daruri de vindecare, prin Acelaşi singur Duh, altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de Unul şi Acelaşi Duh, Care dă fiecăruia în parte, aşa cum vrea.(1 Corinteni 12:1-11)
4. Roada Duhului Sfânt
“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5: 20)
 
1. Dacă eşti mântuit deja ai persoana Duhului Sfânt. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? (1 Corinteni 3: 16),  Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8: 9).

2. Darul DUHULUI SFÂNT este PROMIS TUTUROR celor ce îl CER. Cine este tatăl acela dintre voi care, atunci când fiul său îi cere4 un peşte, să-i dea în schimb un şarpe? Sau care, atunci când acesta îi cere un ou, să-i dea un scorpion? Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl Care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luca 11: 11-13).
3. Fiecare credicios poate primi darul Duhului Sfânt. După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni! Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. (Ioel 2: 28-29).
4. Duhul Sfânt îţi dă putere să mărturiseşti. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. (Fapte 1: 8).

5. Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm. În acelaşi fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine nerostite; (Romani 8: 26).
6. O persoană poate fi botezată în apă şi mântuită dar fără a fi botezată încă cu Duhul Sfânt Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Când au ajuns, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt nu Se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră doar botezaţi în Numele Domnului Isus. (Fapte 8: 14-16).
7. Vorbirea în limbi şi lauda la adresa lui Dumnezeu sunt semne, sau dovezi ale botezului cu Duhul Sfânt. În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt S-a coborât peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru au rămas uluiţi de faptul că darul Duhului Sfânt fusese turnat şi peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi preamărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:“ (Fapte 10: 44-46).

Unii credincioşi pot primi Botezul cu Duhul Sfânt înainte de a primi botezul în apă.Căci îi auzeau vorbind în limbi şi preamărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: „Oare poate opri cineva apa să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?!“  Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. (Fapte 10: 46-48).
Cuvântul „botez” înseamnă „pus sub” sau „acoperit”. Când o persoană este botezată în Duhul Sfânt, ea este scufundată total în Duhul lui Dumnezeu.

PAŞI PENTRU PRIMIREA DUHULUI SFÂNT

A. Înlătură toate barierele.
1. Păcat. Neiertare, legături doctrinare, mândrie sau orice lucru necurat care ar puttea să te blocheze să primeşti.
2. Hai să ne rugăm chiar acum şi să ne mărturisim păcatele renunţând la orice din trecut care ne-ar împiedeca de la primirea DUHULUI SFÂNT.


B. Cere
1. ISUS a spus că orice vom cere vom căpăta.
2. Spune-i Domnului că vrei să fi botezat în Duhul Sfânt şi să ai semnul vorbirii în limbi.

C. Primeşte
1. Îndreaptă-te prin credinţă şi ia cu putere unul din darurile ce Dumnezeu le dă cu bucurie celor ce cred în EL.
2. nu te analiza cu mintea ci lasă DUHUL SFÂNT să ofere acest dar
Slăveşte-l pe DUMNEZEU şi ţine mintea aţintită la EL.
D. Exteriorizează ceea ce ai primit

Pastor Marian Năstase

sâmbătă, 17 aprilie 2010

Encounter - Întâlnire de gradul III (II)

I PUTEREA CRUCII
 Este absolut necesar ca o persoana să înţeleagă semnificaţia a ce a împlinit Isus prin moartea Sa pe cruce.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.(Romani 6:23)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.(Ioan 3:16)
El a şters însemnarea cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră şi ni se opunea, a luat-o şi a pironit-o pe cruce.(Coloseni 2:14)
El a înlăturat Legea cu poruncile şi regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace, şi i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit duşmănia. El a venit şi v-a vestit pacea, vouă, celor care eraţi departe, şi a adus pace celor care erau aproape, pentru ca, prin El, amândoi să avem acces, într-un singur Duh, la Tatăl.(Efeseni 2:15-18)

Când Duhul Sfânt ne descoperă dimensiunea suferinţelor Lui Isus pe Cruce şi semnificaţia spirituală a morţii Sale vom experimenta o altă libertate a vieţii noastre.

Femeia samariteancă I-a zis: – Cum de Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?! Iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samaritenii. Isus i-a răspuns: – Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel Ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!“, tu însăţi I-ai fi cerut, şi El ţi-ar fi dat apă vie!(Ioan 4:9-10)
 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate. (1Ioan 1:9)
Pastor asistent Robert Baciu

II VINDECAREA UNEI INIMI ZDROBITE

Dumnezeu doreşte să îţi vindece inima, dar are nevoie de colaborarea ta.
„Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi1– izbăvirea, să vestesc anul de îndurare2 al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să mângâi pe toţi cei ce jelesc, să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, mantaua laudei în locul duhului mâhnit. Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii, un sad al Domnului, care să-I arate slava.(Isaia 61:1-3)

1 Neiertare, amărăciune
Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! (Efeseni 4:31)

2. Respingerea
Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a săltat în pântecele ei, şi Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. (Luca 1:41)
Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. (Isaia 53:3)
Veniţi la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 2:4)
Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine! Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul! Vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale. Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ. Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău. Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare. (Isaia 54:4-7)

3. Furia, mânia, violenţa
Paştele iudeilor era aproape şi Isus S-a suit la Ierusalim. I-a găsit în Templu pe cei care vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani stând la mesele lor. A făcut un bici din frânghii şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii lor. A împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele,  iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Ridicaţi acestea de aici! Nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negoţ!“(Ioan 2:13-16)
A intrat din nou în sinagogă, şi acolo era un om care avea o mână uscată. Ei Îl urmăreau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua de Sabat, ca să-L poată astfel acuza. Isus i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te şi stai în mijloc!“ Apoi le-a zis lor: „Este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să omori?“ Ei însă tăceau. Şi-a rotit privirea peste ei cu mânie şi apoi, mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi mâna lui a fost vindecată. (Marcu 3:1-5)
Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! (Efeseni 4:31)

4. Gelozie şi invidie
Femeile cântau în veselia lor, spunând: „Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii.“ Lui Saul nu i-au plăcut aceste cuvinte şi s-a înfuriat foarte tare, spunând: „I-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile. Acum nu-i mai lipseşte decât regatul.“ Începând din acea zi, Saul a început să-l privească cu ochi răi pe David.(1Samuel 18:7-9)

5. Adulter, incest, zoofilia, concubinaj
De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, ca săurmeze poftele inimilor lor, dezonorându-şi astfel trupurile între ei. (Romani 1:24)
Fugiţi de desfrâu! Toate celelalte păcate pe care le săvârşeşte omul sunt în afara trupului, dar cel care săvârşeşte desfrâu păcătuieşte împotriva trupului său. Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul (şi în duhul) vostru (, care sunt ale lui Dumnezeu)! (1 Corinteni 6:18-20)

6. Bârfa, calomnia, lenea, minciuna
Bârfitorul dezvăluie lucruri confidenţiale; de aceea nu te asocia cu omul care vorbeşte prea mult (Proverbe 20:19)
Numai ca să-l doboare din înălţimea lui se sfătuiesc ei. Le este dragă minciuna; cu gura ei binecuvântează, dar cu inima blestemă. (Psalmii 62:4)
Nu vă minţiţi unul pe altul, pentru că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi şi de faptele lui(Coloseni 3:9)
Cât timp vei mai sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi… şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, iar lipsa – ca un om înarmat. (Proverbe 6:9-11)

7. Păcate personale: mândrie, idolatrie, rebeliune, materialism
Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbe 11:2)
Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă turnaţi idoli. Eu sunt Domnul,Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:4)
Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea şi idolatria3. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului, te-a respins şi El ca rege.(1 Samuel 15:23)
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe dureri.(1 Timotei 6:10)

Permite-i Domnului să te întregească şi să te vindece deplin

El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile, (Psalmii 103:3)
Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit şi i-a scăpat din groapă.(Psalmii 107:20)
Luminita Baciu

III. DE LA BLESTEM LA BINECUVÂNTARE
Cristos ne-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem pentru noi – căci este scris: „Blestemat este oricine e atârnat pe lemn.“ pentru ca, în Cristos Isus, binecuvântarea lui Avraam să vină asupra neamurilor, ca să primim, prin credinţă, Duhul promis.(Galateni 3:13-14)

1.Blestemul
Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge. ei fi blestemat în cetate şi la câmp. Coşul şi covata ta vor fi blestemate. Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. Vei fi blestemat la venire şi la plecare. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai părăsit. Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. El te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge.(Deuteronomul 28:15-22)

2. Legături generaţionale
Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie a celor ce Mă urăsc (Exodul 20:5)

3. Simptome care pot indica prezenţa blestemelor sau a altor robii ale generaţiei
Aşa cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, tot astfel nu nimereşte nici blestemul neîntemeiat. (Proverbe 26:2)

4. Blestemul auto-impus
 
a. Vrăjitorie
Chipurile zeilor lor să le ardeţi în foc. Să nu pofteşti argintul şi aurul lor şi să nu le iei pentru tine ca să nu ajungă o capcană pentru tine, fiindcă acestea sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău. Să nu aduci în casa ta nici un lucru urâcios dintre lucrurile care sunt puse deoparte pentru distrugere, pentru că, altfel, ai fi şi tu nimicit ca şi el. Să-ţi fie scârbă de ele şi să le dispreţuieşti, fiindcă ele au fost rânduite pentru a fi nimicite.(Deuteronomul 7:25-26)


b. Autoblestem
Dar conducătorii preoţilor şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar Isus să fie omorât. Guvernatorul i-a întrebat iarăşi: – Pe care din aceştia doi vreţi să vi-l eliberez? – Pe Baraba! au răspuns ei. Pilat a zis: – Şi atunci ce să fac cu Isus, numit Cristos? Ei au răspuns cu toţii: – Să fie răstignit! El i-a întrebat: – Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau şi mai tare: – Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, spunând: – Eu sunt nevinovat de sângele Acestui Om! Treaba voastră! Tot poporul i-a răspuns: – Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri! Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască6, L-a dat să fie răstignit.(Matei 27:20-26)

c. Financiar
Se cade ca un om să-L jefuiască1 pe Dumnezeu? Şi totuşi voi Mă jefuiţi. Dar voi întrebaţi: «Cum Te-am jefuit?» Cu privire la zeciuială şi la contribuţii! Sunteţi crunt blestemaţi, căci Eu sunt Cel pe Care îl jefuiţi voi, tot neamul! Aduceţi însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneţi-Mă astfel la încercare, zice DOMNUL Oştirilor, şi veţi vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veţi mai avea loc unde s-o ţineţi! O voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar viţa din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice DOMNUL Oştirilor. Atunci toate neamurile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL Oştirilor.(Maleahi 3:8-12)

d. Răzvrătirea
Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea şi idolatria. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului, te-a respins şi El ca rege. (1 Samuel 15:23)
Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi şi îi conduce spre belşug pe cei care sunt captivi; cei răzvrătiţi însă locuiesc în ţinuturi aride. (Psalmii 68:6)

5. Cum să rupi blestemele şi robiile generaţiei
 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:10)
Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.(Romani 10:9)
Pastor Marian Năstase