miercuri, 5 noiembrie 2014

Aşa vorbeşte Domnul: „După cum, când se găseşte zeamă într-un strugure, se zice: „Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!”, tot aşa, şi Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. (Isaia 65:8)

luni, 25 august 2014

Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat (Proverbe 15:15)

miercuri, 20 august 2014

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmii 23:4)

marți, 19 august 2014

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. (Efeseni 4:1-3)

vineri, 25 iulie 2014

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)

joi, 10 iulie 2014

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui (Zaharia 8:7)

miercuri, 9 iulie 2014

Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate (Proverbe 17:17)