joi, 30 ianuarie 2014

Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos (Filipeni 3:8)

joi, 23 ianuarie 2014

„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.(Plangerile lui Ieremia 3:24)

joi, 16 ianuarie 2014

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Evrei 10:35