vineri, 25 iulie 2014

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)

joi, 10 iulie 2014

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui (Zaharia 8:7)

miercuri, 9 iulie 2014

Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate (Proverbe 17:17)

marți, 8 iulie 2014

Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale. (Psalmii 119:59)

luni, 7 iulie 2014

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? (2 Corinteni 6:14)