miercuri, 28 martie 2012

Mă voi gândi la lucrările Tale

da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale. (Psalmii 77:12)

joi, 22 martie 2012

Prin credinţă...

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.(Evrei 11:3)