miercuri, 5 noiembrie 2014

Aşa vorbeşte Domnul: „După cum, când se găseşte zeamă într-un strugure, se zice: „Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!”, tot aşa, şi Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. (Isaia 65:8)

luni, 25 august 2014

Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat (Proverbe 15:15)

miercuri, 20 august 2014

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmii 23:4)

marți, 19 august 2014

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. (Efeseni 4:1-3)

vineri, 25 iulie 2014

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)

joi, 10 iulie 2014

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la asfinţitul soarelui (Zaharia 8:7)

miercuri, 9 iulie 2014

Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate (Proverbe 17:17)

marți, 8 iulie 2014

Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale. (Psalmii 119:59)

luni, 7 iulie 2014

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? (2 Corinteni 6:14)

luni, 30 iunie 2014

Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. (Psalmii 20:7)

vineri, 23 mai 2014

El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. (Psalmii 135:7)

miercuri, 14 mai 2014


Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. (Psalmii 9:1)

luni, 28 aprilie 2014

  • Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:31-33)

miercuri, 23 aprilie 2014

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan 11:25)

joi, 17 aprilie 2014

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)

vineri, 4 aprilie 2014

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. (Matei 5:44-45)

marți, 11 martie 2014

  • Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmii 34:6-7)

miercuri, 26 februarie 2014

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! (Psalmii 42:1)

miercuri, 19 februarie 2014

cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. (Psalmii 103:12)

luni, 3 februarie 2014

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)

joi, 30 ianuarie 2014

Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos (Filipeni 3:8)

joi, 23 ianuarie 2014

„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.(Plangerile lui Ieremia 3:24)

joi, 16 ianuarie 2014

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Evrei 10:35