duminică, 30 octombrie 2011

SĂRBĂTOAREA ROADELOR - Biserica SOS Ploieşti

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. (Ioan 4:14)
Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. (Exodul 23:16)
Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru şi cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor. (Neemia 10:35)
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer. (Ioan 6:32)
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9-10)
Domnul a răspuns şi a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri. (Ioel 2:19)
Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn. (Ioel 2:23-24)

luni, 10 octombrie 2011

ZIUA BĂTRÂNILOR - Biserica SOS Ploieşti

"Ce atitudine avem faţă de îmbătrânirea noastră? Una de deznădejde, de disperare sau una în care înţelegem că acesta este mersul normal al vieţii noastre? Cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să trăim frumos în toate etapele vieţii noastre aşteptând întâlnirea şi petrecerea veşniciei cu Creatorul nostru. Toţi oamenii sunt copii, însă nu toţi oamenii ajung să fie bătrâni. Este un privilegiu să fi bătrân, o binecuvântare"
 "Vârsta inimii nu are nimic de a face cu culoarea părului"
„Ascultati-Ma, casa lui Iacov si toata ramasita casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârsia voastra, pe care v-am purtat pe umar de la nasterea voastra: pâna la batrânetea voastra Eu voi fi acelasi, pâna la caruntetea voastra va voi sprijini. V-am purtat, si tot vreau sa va mai port, sa va sprijin si sa va mântuiesc. (Isaia 46:3-4)
Dumnezeule, Tu m-ai învatat din tinerete, si pâna acum eu vestesc minunile Tale. Nu ma parasi, Dumnezeule, chiar la batrâneti carunte, ca sa vestesc taria Ta neamului de acum, si puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmii 71:17,18)
Fiule, nu uita învataturile mele si pastreaza în inima ta sfaturile mele! Caci ele îti vor lungi zilele si anii vietii tale si-ti vor aduce multa pace. (Proverbe 3:1,2)
La batrâni se gaseste întelepciunea, si într-o viata lunga e priceperea. La Dumnezeu este întelepciunea si puterea; sfatul si priceperea ale Lui sunt. (Iov 12:12,13)
pâna la batrânetea voastra Eu voi fi acelasi, pâna la caruntetea voastra va voi sprijini. V-am purtat, si tot vreau sa va mai port, sa va sprijin si sa va mântuiesc. (Isaia 46:4)
Când umblu în mijlocul strâmtorarii, Tu ma înviorezi, Îti întinzi mâna spre mânia vrajmasilor mei, si dreapta Ta ma mântuieste. (Psalmii 138:7)
Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mângâietor, care sa ramâna cu voi în veac; si anume Duhul adevarului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru ca nu-L vede si nu-L cunoaste; dar voi Îl cunoasteti, caci ramâne cu voi si va fi în voi. (Ioan 14:16,17)
"Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." (1 Corinteni 6:19-20)
"Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?" (Romani 8:35)
"Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă." (Matei 5:13,14)
"Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă."( 2 Timotei 1:7)
Ei aduc roade si la batrânete, sunt plini de suc si verzi, ca sa arate ca Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire. Psalmii 92:14-15

luni, 3 octombrie 2011

Promisiune

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci  ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide (Matei 7:7,8)