marți, 9 aprilie 2013

Conferinţa Familiei - Biserica SOS Ploieşti

Ziua a III-a: DISCIPLINA FINANCIARĂ ÎN FAMILIE


Nu banii sunt un lucru rău ci atitudinea pe care o ai cu privire la ei
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1Timotei 6:10)


Împrumutul din punctul de vedere al lui Dumnezeu:
- nu fi lacom şi nu te întinde mai mult decât îţi poţi permite
- împrumutul reprezintă o datorie, o obligaţie financiară
- Biblia nu interzice împrumutul dar avertizează cu privire la acest lucru 

Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar şi să nu ceri camătă de la el. (Exodul 22:25)

Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. (Deuteronomul 23:19)

împrumută cu dobândă şi ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârşit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui! (Ezechiel 18:13)

 În momentul în care iei împrumut devii robul celui care ţi la dat
Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. (Proverbe 22:7)

Dumnezeu ne vorbeşte în Psalmi despre împrumut:
Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă. (Psalmii 37:21)
Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi. (Psalmii 37:26)
Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate! (Psalmii 112:5)

Şase paşi pentru planificare cheltuielilor curente:
1. Formulează în scris planul şi scopul
2. Daţi lui Dumnezeu ce este al Lui
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău (Proverbe 3:9)
3. Limitaţi sau eliminaţi datoriile
Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare! (Proverbe 15:16)
4. Învăţaţi să fiţi mulţumitori
5. Descoperiţi ce plan are Dumnezeu în ceea ce priveşte finanţele
Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
6. Căutaţi un sfat bun bazat pe principii creştine 
Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura ca să fii înţelept pe viitor! (Proverbe 19:20) 

Dumnezeu ne dă motivaţii să facem economii
Scopul unei economii este de a-l folosi dăruind
1. Formulează în scris planul tău financiar
2. Stabileşte un nivel financiar maxim pe care doriţi să-l obţineţi
3. Stabiliţi planurile familiale pe termen lung, după voia lui Dumnezeu
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)
4. Planurile de cheltuieli ale familiei în care să se distingă diferenţa între nevoi şi dorrinţe
Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; (Matei 6:22)
5. Planurile pentru folosirea economiei.
Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:23)
6. Stabiliţi valorile din viaţa voastră
 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.(Romani 6:7)
7. Ghidaţi-vă după un plan  
 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)


 Florin Ionete

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu