marți, 20 iulie 2010

S.A.L.T. – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SOCIAL III

Social
3. IERTAREA

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi” Coloseni 3:13

Puţine lucruri în această lume îţi pot aduce libertatea mai mult decât iertarea.

Rănile pe care ceilalţi ţi le-au provocat pot proveni din ofense ocazionale sau din lucruri rele care ţi-au fost făcute în mod repetat.

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos." Efeseni 4:32

Uneori oamenii încearcă să ierte pretinzând că nu a avut loc nici o ofensă. Susţinerea ideii că o ofensă nu a avut loc, funcţionează numai atunci când ofensa nu a contat cu adevărat. Dacă ofensa nu a contat, înseamnă că nu ar fi trebuit să fii ofensat deloc. Ofensele care au contat pentru tine nu pot fi iertate pretinzând că ele nu au avut loc. Când cineva ofensează, acel cineva trebuie să plătească pentru ofensă.

Dumnezeu nu iartă păcatul pretinzând că nu s-a întâmplat. Pentru că atât de mult iubeşte Dumnezeu oamenii pe care i-a creat, EL a trimis pe singurul Său Fiu să plătească pentru păcatul nostru. Dumnezeu a făcut posibilă iertarea păcatelor prin sângele lui Isus. Dumnezeu cere vărsare de sânge pentru ca orice păcat sau ofensă să fie iertată.

„Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare."Evrei 9:22

Isus a fost sacrificiul perfect deoarece sângele Său a fost vărsat o singură dată, dar este suficient de puternic să acopere orice păcat din orice perioadă de timp.

"A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!»"Ioan 1:29

„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor." Isaia 53:6

Dumnezeu a acceptat sângele lui Isus ca plată pentru toate păcatele.

Toate ofensele ce au fost spuse împotriva ta au fost deja plătite prin jertfa lui Isus de la cruce. Deci, tot ceea ce trebuie să faci este să crezi că sângele Său este destul de puternic să acopere păcatul celui care te-a ofensat, astfel încât tu să poţi ierta la rândul tău.

Ce te ţine să nu îl ierţi pe cel care te-a ofensat?

Isus spune o pildă despre un împărat care şi-a iertat slujitorul de o mare datorie. Mai târziu, acelaşi slujitor nu şi-a iertat prietenul pentru o datorie mică pe care acesta o avea la el. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: «Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?». Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său." Matei 18:32-35

Împăratul din această pildă îl reprezintă pe Dumnezeu şi noi suntem ca acei slujitori ce au datorii foarte mari. Noi trebuie să iertăm altora micile ofense împotriva noastră.

Pilda lui Isus despre slujitorul nemilos subliniază faptul că oamenii sunt obligaţi să ierte, deoarece Dumnezeu i-a iertat pe ei.

Când alegi să nu ierţi, sfârşeşti într-o închisoare a neiertării. Cele 4 bare ale celulei de închisoare sunt:
1.Ofensa: cu ce a greşit persoana respectiva faţă de tine.
2.Rana: cum te-ai simţit în legătură cu ofensa.
3.Ramificarea: cum a afectat această ofensă celelalte domenii din viaţa ta.
4.Reacţiile mele păcătoase: deciziile greşite pe care le iei ca urmare a ofensei.

Încerci să foloseşti aceste bare pentru protecţie, dar de fapt acestea te fac un prizonier. între timp, poţi găsi cheile pentru ieşirea din închisoare chiar în mâinile tale.

Răul care ţi-a fost făcut, te poate închide în închisoare, dar cu ajutorul iertării tu poţi fii liber.


Adevărata iertare este alegerea acceptării sacrificiului lui Isus ca plată totală pentru ceea ce a făcut persoana care te-a ofensat. Alegerea iertării este un act al voinţei, nu un act bazat pe sentimentele tale.

În Biblie, poţi citi despre losif şi modul în care acesta a fost ofensat de fraţii săi. Ei l-au aruncat într-o groapă şi l-au vândut ca sclav, losif a experimentat durerea sufletească din cauza fraţilor săi, dar i-a iertat. Când s-a întâlnit cu ei, el i-a tratat cu dragoste şi a spus:

„Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. "Geneza 50:20

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8:28


Eşti tu gata să fii eliberat din închisoarea neiertării? Dacă da, ia-ţi un timp să urmezi aceşti paşi şi să îi ierţi pe cei ce te-au ofensat, la fel cum Cristos te-a iertat pe tine.


În primul rând, pune pe o listă toate persoanele care ţi-au greşit şi te-au ofensat. în al doilea rând, scrie toate sentimentele care au rezultat din această ofensă. în al treilea rând, scrie ramificaţiile ofensei. Ofensa este ca o piatră aruncată într-un lac; ramificaţiile sunt undele produse de piatră în apă, care se propagă şi afectează celelalte domenii ale vieţii tale. În al patrulea rând, scrie care sunt reacţiile tale greşite. Ai fost nedreptăţit, dar ai reacţionat într-un mod păcătos? Aceasta include bârfa, calomnia,

S-ar putea să treci prin acest proces de multe ori dacă te afli într-o relaţie în care în mod regulat eşti ofensat sau rănit. Petru a venit la Isus şi a întrebat:

„Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?" Matei 18:21-22

În final, dacă ai rănit acea persoană prin reacţiile tale greşite, caută să obţii iertarea ei dacă este posibil.

CĂUTAREA IERTĂRII este un mod sincer de a vedea în ce mod am rănit eu pe ceilalţi prin vorbele şi acţiunile mele (nu prin gânduri şi atitudini). Apoi smerit mă duc la persoana respectivă şi îi spun: „ Am greşit prin ce am făcut (numind ofensa). Vrei te rog să mă ierţi?". Asigură-te că ai încheiat procesul iertării cu acea persoană înainte să pleci.

Întreabă pe Duhul Sfânt dacă trebuie să-ţi ceri iertare de la cineva.

„Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul." Matei 5:23-24

Adevărata iertare va avea ca rezultat facerea de bine către cei care te rănesc, mai degrabă decât evitarea acestora.

„Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tau, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. «Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine »"Romani 12:20-21

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)


Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu