joi, 15 iulie 2010

S.A.L.T. – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SOCIAL II

SOCIAL

I. JUDECÂND PE CEILALŢI

„Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta." Luca 6:36-37

Poţi fi tu considerat un sfânt, după faptele, lucrările şi performanţele tale, sau nu meriţi nimic şi ai nevoie de mila lui Dumnezeu? Eşti complet dependent de mila lui Dumnezeu, dar ai tu cumva tendinţa să „te uiţi de sus" la ceilalţi, atunci când aceştia greşesc? Poate că gândeşti: „Eu nu aş face asta niciodată!". Ce ne spune pilda următoare despre o astfel de gândire?

„A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi, şi dispreţuiau pe ceilalţi: «Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul vameş. Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuiala din toate veniturile mele. Vameşul stă departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.»" Luca 18:9-14

Acest tip de judecată implică condamnarea celorlalţi. Această atitudine de superioritate şi de „vânare" a greşelilor, duce la o gândire de genul: „Eu sunt mai bun decât tine" şi „Eu nu aş face ceea ce faci tu". A vâna greşelile înseamnă a căuta înadins greşelile unei persoane, sau aţi asuma rolul de judecător cu privire la păcatele altora.

Biblia ne învaţă că ne condamnăm pe noi înşine când judecăm pe alţii deoarece ne facem vinovaţi de păcatele pe care le vedem în ceilalţi. Toată lumea are fire, şi firea este capabilă să facă aceleaşi lucruri greşite pe care le fac ceilalţi.

„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească." Romani 2:1

Suntem atraşi într-un cerc în care suntem ispitiţi să judecăm foarte uşor. Totul începe prin observarea oamenilor care fac lucruri rele sau care greşesc.

La pasul întâi, văd oameni care nu fac lucrurile cum trebuie. Ei nu urmează standardele mele şi/sau standardele lui Dumnezeu. Avem impresia că unii oameni merită să fie judecaţi de către noi deoarece nu fac lucrurile „cum trebuie", după standardele noastre sau în conformitate cu Scriptura.

La pasul doi, cu o atitudine de superioritate, iau decizia de a-i judeca.

Când judeci pe alţii, tu iei locul lui Dumnezeu şi te pui şi tu sub judecată.

„Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?" Iacov 4:12

Ucenicii lui Isus au fost prinşi în acest ciclu al judecării şi respingerii celorlalţi. Când au fost în Samaria să pregătească vizita lui Isus, nu au fost bine primiţi.

„Ucenicii Săi, Iacov şi loan, când au văzut lucrul acesta, au zis: «Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?». Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: «Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi»" Luca 9:54-55

Samaritenii nu au procedat corect atunci când l-au respins pe Isus, dar Isus le-a răspuns arătându-le dragoste, pe când Iacov şi loan au ales să-i judece.

Ucenicii au presupus că ei nu-l vor respinge niciodată pe Isus.

„«Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci». Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit." Matei 26:56

La pasul 3, atunci când judeci, ajunci să-i respingi pe ceilalţi.
„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura." Matei 7:1-2


Isus a văzut o lume care în mod continuu făcea numai lucruri rele, dar cu toate acestea El şi-a întins mâinile către oameni pentru a-i elibera.

„Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea." Ioan 12:47

Exemplul lui Isus ne demonstrează că atunci când eşti motivat de dragoste, nu vei judeca sau condamna pe alţii. Aminteşte-ţi că tu eşti ceea ce eşti datorită harului lui Dumnezeu.
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine." 1 Corinteni 15:10


Tu poţi alege să judeci sau să condamni sau poţi alege să iubeşti şi să accepţi.

La pasul 1, încă îi vei vedea pe oameni făcând lucrurile greşit. Cu toata acestea, la pasul 2, ai de luat o decizie. în loc să alegi să îi judeci şi să îi condamni, alegi să îţi aminteşti că Isus a murit pentru ei şi să îi vezi aşa cum îi vede Dumnezeu. El îi iubeşte şi vrea ca ei să fie mântuiţi. Apoi, vei alege să îi accepţi aşa cum sunt (pasul 3).

În istorisirea despre femeia care a comis adulter, Isus a ales acceptarea celorlalţi atunci când aceştia au căzut. Când scribii şi Fariseii au adus-o pe femeie înaintea lui Isus şi L-au întrebat dacă ar trebui să fie omorâtă cu pietre, Isus le-a răspuns: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea" Ioan 8:7

Ei şi-au dat seama că nici ei nu erau perfecţi şi au plecat, unul câte unul, până când nu a mai rămas decât Isus şi femeia. Apoi El ia spus:

„«Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu tea osândit?». «Nimeni, Doamne», l-a răspuns ea. Şi Isus ia zis: «Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.»" Ioan 8:10-11

Isus nu a judecat-o pe femeie. El a ales să nu o judece sau să o condamne aşa cum făceau liderii religioşi. Isus a acceptat-o şi ia vorbit cu dragoste. Acesta este modul în care Tatăl nostru ceresc a ales să se poarte cu noi.

„Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului." Romani 8:1

O viaţă după inima lui Dumnezeu este o viaţă plină de milă, dragoste şi compasiune faţă de cei care nu fac lucrurile "cum trebuie". Dacă o persoană care se află în grija ta are nevoie să audă adevărul spus în dragoste, înainte să mergi la el/ea trebuie să te smereşti şi să ai o atitudine corectă (să nu judeci sau să critici). Isus a venit să salveze, să restaureze şi să vindece. Aminteşte-ţi că firea ta este vulnerabilă la ispite.

„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţe!. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu." Galateni 6:1


Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poţi zice fratelui tău: «Lasă mă să scot paiul din ochiul tău», fi, când colo, tu ai o bârnă într-ai tău ?" Matei 7:1-4

Isus ne îndeamnă:
„Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta." Luca 6:36-37

Scrie o rugăciune către Dumnezeu în care să începi pocâindu-te de stabilirea de standarde, judecarea şi condamnarea celorlalţi. Roagă-L pe Dumnezeu să-şi reverse dragostea prin tine către cei pe care i-ai judecat. Pentru a face aceasta va trebui să priveşti dincolo de sentimentele tale negative faţă de acea persoană şi să o iubeşti.

„Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelunga răbdare; îngâduiţi-vă unii pe alţii în dragoste" Efeseni 4:2

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)

Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu