sâmbătă, 20 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC II

PSIHOLOGIC

II. SUNT ACCEPTAT?

„...Dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărăre de neiertare.” Romani 5:16

Oamenii sunt motivaţi şi acţionează pe baza credinţei lor. Dacă tu crezi că o persoană este corectă şi de nădejde, îi acorzi toată încrederea ta. Dacă tu crezi contrariul, nu îi acorzi încrederea.

Dacă tu crezi că Dumnezeu te acceptă pe baza comportamentului tău, vei acţiona ca atare, pe baza credinţei tale. Dacă tu crezi că Dumnezeu te acceptă înainte de face ceva, vei acţiona diferit, bazându-te pe credinţa ta.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." 2 Corinteni 5:21

Acest verset spune că dacă eşti în Cristos, devii neprihănirea lui Dumnezeu. Eşti făcut neprihănit prin ceea ce Isus a îndeplinit la cruce! Punct. Nimic ataşat. Nimic de făcut. N-ai nimic de dovedit datorită a ceea ce Isus a făcut.

Crezi cu adevărat că eşti neprihănit datorită lui Cristos? Dacă tu crezi, şi nimic din comportamentul tău nu afectează acceptarea ta de către El.

Dar ce se întâmplă atunci când eşuezi? Ai putea spune: „ Cum pot fi neprihănit când comportamentul meu este jalnic şi păcătuiesc continuu în anumite domenii? Este o provocare pentru credinţa ta.

Atunci, nu este nici o problemă dacă continui în păcat? Ba, da! Dumnezeu pentru că te iubeşte, doreşte ca tu să biruieşti păcatul. Dar înainte de a face aceasta ai nevoie să confrunţi credinţa ta în Dumnezeu şi să vezi cum influenţează aceasta modul în care acţionezi.

Acceptarea ta nu este determinată de comportamentul tău; este determinată de spirituală. Dacă Dumnezeu ar fi permis ca acceptarea ta să fie determinată de comportamentul tău, n-ai fi fost niciodată acceptat.

Ştiai că Dumnezeu, nu numai că te acceptă chiar acum, dar El te acceptă înainte ca tu să FACI ceva. El nu-şi bazează acceptarea pe realizările tale, pe frumuseţea ta exterioară, pe inteligenţa ta sau pe corectitudinea deciziilor tale. El pur şi simplu te acceptă. Eşti neprihănit datorită faptului că moartea lui

Cristos pe cruce te-a făcut neprihănit.

Cum se face că oamenii care cred în Dumnezeu văd în mod eronat cine este El şi modul în care pot câştiga favorul Său? Poate fi rezultatul unui mod greşit de a privi autoritatea.

Munceşti pentru a obţine atenţia Sa, dragostea Sa şi crezi că El te acceptă numai când eşti perfect? Masori tu acceptarea ta pe baza a ceea ce faci? Dacă da, atunci probabil crezi că Dumnezeu opreşte acceptarea Sa până când tu faci ceea ce El doreşte.

Câteodată oamenii puşi în autoritate îşi ţin acceptarea pentru a obţine ceea ce doresc. Este un mod crud de a controla oamenii. Rezultatul este respingerea, însă Dumnezeu nu face aceasta cu tine.

Mai întâi, Dumnezeu te acceptă! Aşa cum eşti, chiar acum, astăzi. Eşti acceptat!

„Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Cristos!"  Romani 5:16-17

Datorită acceptării Sale, Dumnezeu te confirmă spunându-ţi cât de mult te iubeşte.

„Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, âncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. "Efeseni 3:18-19

Ascultă cum vocea Sa calmă îţi împărtăşeşte gândurile Sale.

„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu."Romani 8:16
Datorită dragostei Lui şi acceptării tale ca şi copil al Său, El te face responsabil de comportamentul tău. El vrea ce este mai bun pentru tine iar alegerile tale greşite, te rănesc. Iar El nu vrea ca tu să fii rănit pentru că eşti copilul Său. Acum începe să se schimbe comportamentul tău. Nu pentru că munceşti din greu pentru a câştiga acceptarea Sa, ci pentru că El te-a iubit şi te-a acceptat de la început.

„«...Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte». Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?" Evrei 12:6-7


Acum, pentru că vezi scopul Său plin de iubire în procesul de responsabilizare a ta, începe să fie mai uşor să urmezi autoritatea Sa. El este un Dumnezeu care doreşte ce este mai bun pentru copiii Săi. Şi pentru aceasta îngăduie disciplina. Când conştientizezi cu adevărat cine este Dumnezeu şi cine eşti tu datorită Lui, accepţi disciplina Sa şi creşti în relaţie cu El şi cu ceilalţi.

Vei ştii că nimic nu-l va face să-şi schimbe gândurile cu privire la tine. Tu eşti întotdeauna acceptat în ochii Săi. Tu ştii că identitatea ta în El nu se schimbă. Ştii că El nu te va respinge niciodată şi că te iubeşte necondiţionat. Tu îl asculţi, te încrezi în El şi îl iubeşti pentru că El te-a iubit mai înainte.

„Drept răspuns, Isus i-a zis: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu.»" Ioan 14:23
Isaia 55:8 spune că gândurile şi căile lui Dumnezeu nu sunt gândurile şi căile oamenilor. Calea Lui este mai înaltă.

Calea lui Dumnezeu este bazată pe dragoste. El întâi ne acceptă, după e înveţe, prin dragostea Sa, cum să-L iubim şi cum să-L urmăm.

„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. "2 Corinteni 5:21

Tu ai fost acceptat de Dumnezeu datorită lui Isus. Crede aceasta!

Satan, prin lume, poate să-ţi spună că cel mai important lucru pentru tine este comportamentul. Aşadar, dacă acţionezi cu neprihănire, atunci eşti neprihănit. Tot aşa, dacă nu acţionezi cu neprihănire, atunci nu eşti neprihănit.

Observaţi cum se întâmplă acest lucru în diagramă următoare. Când această persoană îşi vede eşecul, ea consideră că nu este neprihănită şi dacă ar spune altceva, asta ar însemna că este ipocrită.
Această înşelare a duşmanului are ca rezultat ideea că ceea ce spune Dumnezeu ar fi condiţionat. Condiţia este că ceea ce spune Dumnezeu devine adevăr când tu crezi că e adevărat. în consecinţă, tu poţi crede că eşti neprihănit datorită comportamentului tău neprihănit. însă, Scriptura ne învaţă că toţi credincioşii sunt neprihăniţi pentru că moartea lui Cristos la cruce i-a făcut neprihăniţi.

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."Efeseni 2:8-9

Iată ce se întâmplă când deciziile tale sunt în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu, şi nu cu minciunile inamicului. Observă că îţi poţi vedea încă eşecurile, dar ele nu mai determină de acum înainte ceea ce tu crezi în suflet.
Lucrurile adevărate despre tine sunt cele spuse de Dumnezeu, nu cele spuse de lume sau de sentimente.

„Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere."2 Corinteni 5:7

În calitate de credincios, ai fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Ţi se cere să crezi în mod literal acest adevăr despre tine în Cristos, chiar dacă nu-l simţi ca fiind adevărat.

Una din definiţiile credinţei este: CREDINŢA ESTE O ACŢIUNE DECISIVĂ BAZATĂ PE ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU, CHIAR DACĂ TI SE PARE CA NU ESTE ADEVĂRAT.

Când acţionezi pe baza a ceea ce spune Dumnezeu că este adevărat, experimentezi o viaţă nouă. Viaţa cea nouă poate fi experimentată în multe domenii precum gândurile, atitudinile, cuvintele, planurile, dorinţele, căsnicia, serviciul sau viaţa socială.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos. în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a volei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere.” Efeseni 1:3-8

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu