miercuri, 10 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC I

S.A.L.T. inseamnă sare în limba engleză şi este prescurtarea „Seven Areas of Life Training” – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii.

Este un instrument extraordinar pentru creştere spirituală şi evanghelizare;
Răspunde întrebărilor frecvente ale vieţii, dă direcţii pentru viitor, aduce vindecare faţă de lucrurile din trecut;
Adevărurile prezentate în aceste cursuri vor revoluţiona fiecare zonă a vieţii tale;
Fiecare este provocat să împărtăşească şi cu alţii adevărurile lui Dumnezeu.

Cele şapte zone ale vieţii sunt:
Spiritual - Relaţia ta cu Dumnezeu;
Psihologic - Mintea, voinţa şi sentimentele tale;
Social - Relaţia ta cu ceilalţi;
Fizic - Cum să ai grijă de trupul tău;
Financiar - Cum să administrezi banii tăi;
Marital - Căsnicia ta;
Parental - Relaţia cu copiii tăi.
   
S.A.L.T foloseşte diagrame simple pentru a ilustra adevăruri biblice fundamentale. Diagramele sunt uşor de memorat şi de împărtăşit cu ceilalţi.


PSIHOLOGIC

I. CARE ESTE PREOCUPAREA MINŢII MELE?
„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. "Romani 8:6

De-a lungul vieţii noastre, gândurile ni se pot schimba de la un moment la altul. Modul de gândire poate determina modul în care simţi şi modul în care acţionezi. Acţiunile şi sentimentele tale portretizează preocuparea minţii tale.

S-a schimbat de-a lungul anilor opinia ta cu privire la: ceea ce este important, felul în care îţi apreciezi prietenii şi modul în care te vezi pe tine însuţi?

Evrei 13:8 ne spune: „Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în vecii".

Pentru că duhul tău s-a unit cu Duhul Său atunci când ai fost mântuit, identitatea ta în Cristos rămâne neschimbată. Când crezi că tot ceea ce spune Domnul despre tine este adevărat, experimentezi siguranţă şi stabilitate în ciuda performanţelor tale sau a circumstanţelor în care te afli. Din momentul în care ai crezut, Dumnezeu te-a transferat în viaţa lui Cristos iar DUHUL tău a fost complet înnoit.

Dumnezeu spune că ai:
Mântuire: Mântuirea este dată atunci când crezi că moartea, îngroparea şi învierea lui Isus satisfac pe deplin condiţiile lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor tale.

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit." Romani 10:9

Siguranţă: Tu apartii lui Cristos şi nimeni nu te poate smulge din mâna Sa.

Eu le dau viaţă veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna MeaIoan 10:28
Înfiere: Cristos a cumpărat libertatea ta şi Dumnezeu te-a adoptat ca fiu al Său.

„...Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a voiei Sale..."Efeseni 1:5

Nevinovăţie: Eşti ales, sfânt şi fără vină.

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţiţi fără prihană înaintea Lui... "Efeseni 1:4

Acceptare: Dumnezeu a dăruit pe Fiul Său pentru a schimba genealogia ta şi relaţia cu El.

„...Spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui." Efeseni 1:6 (NTR)

Satan vrea să te înşele cu informaţiile pe care le primeşti prin simţurile tale. Mai jos sunt listate două din aceste simţuri: „văd eşecul" sau „aud respingerea."

Exemplele de aici pot include şi următoarele: „Când văd dezamăgirea pe faţa lui, nu mă simt bine şi cred că sunt un eşec" sau „Când o aud că-mi spune că nu fac nimic bine, mă simt respins şi nesigur în relaţia noastră."

Dacă dai mai multă importanţă simţurilor şi sentimentelor tale decât adevărului lui Dumnezeu, vei avea tulburări sufleteşti.

Iacov 1:8 spune:
„...Este un om nehotarît şi nestatornic în toate căile sale."

Pe care din acestea le identifici în viaţa ta?

Inferioritatea este „orientată spre aparenţe". Dacă priveşti la lume şi eşti de acord cu importanţa dată de aparenţă, vei experimenta în mod natural, un sentiment de inferioritate, atunci când aparenţa ta nu va atinge standardul lumii.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!" Psalm 139:14

Nesiguranţa este „orientată spre acceptare". Crezând că cea mai importantă sursă de acceptare este lumea din jur, atunci când nu vei mulţumi oamenii, în mod natural vei trăi un sentiment de nesiguranţă.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Daca aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos." Galateni 1:10

Care este preocuparea minţii mele

Inutilitatea este „orientată spre abilităţi". Crezând că trebuie să înfrunţi f orice provocare din viaţă doar cu abilităţile tale, atunci când realizezi că nu poţi face ceva, în mod natural vei trăi un sentiment de inutilitate.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu ?

Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu." 2 Corinteni 3:5

Vina este „orientată spre eşec". Vina este un sentiment de remuşcare din cauza unui lucru făcut greşit, care poate fi real sau din imaginaţie. Neîmplinirea standardelor tale sau ale altora, te poate duce către o vină imaginară. Dacă persistă, vei simţi un sentiment al eşecului.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: «îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!» şi Tu ai iertat vina păcatului meu." Psalm 32:5

Îngrijoarea, îndoiala şi frica sunt „orientate spre viitor" şi sunt rezultatul neîncrederii în Dumnezeu. Când te gândeşti la ce-ar putea, ce-ar fi şi ce s-ar putea întâmpla în viaţa ta, ai tendinţa de a prelua controlul sau rămâi paralizat şi nu faci nimic.

Sau crezi adevărul lui Dumnezeu?

 „Apoi le-a zis ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca! Căci viaţa este mai mult decât mâncarea, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitaţi-vă cu atenţie la corbi: ei nici nu seamănă, nici nu seceră şi nu au nici cămară, nici hambar. Şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai valoroşi sunteţi voi decât păsările! Şi apoi cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieţii lui?! Deci dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?!" Luca 12:22-26


Conflictul şi blocajul dintre ce este adevărat în DUH şi ce este simţit (şi crezut) în SUFLET produc FRUSTRAREA. Această frustrare este exprimată adesea ca ostilitate faţă de ceilalţi.

Minte: frică, fantezii, gânduri obsesive.
Frica apare când eşti preocupat de necunoscut sau de lucrurile care sunt în afara controlului tău.
Fanteziile sunt o cale de a face faţă problemelor prin evadarea din realitate.
Gândurile obsesive sunt gândurile care obsedează sau tulbură mintea în mod continuu.
Nu vezi viaţa într-un mod corect.

Mintea ta are nevoie de reînnoire.

Acest conflict dintre DUH şi SUFLET este o sursă de frustrare stânjenitoare sau de ruşine, pentru cei mai mulţi dintre creştini. Este stânjenitor atunci când spui că tu crezi că eşti o nouă creaţie în Cristos, dar totodată vezi eşecul tău în trăirea de om nou.

Frustrarea creşte cu fiecare eşec înregistrat în trăirea bazată pe standardele stabilite de Dumnezeu. Astfel, începi să crezi că eşti un ratat şi acţionezi spunând multe lucruri care aduc şi mai mult eşec.

Atunci când crezi că simţurile trupului tău sunt mai importante decât ceea ce Dumnezeu spune, ai mintea preocupată de lucrurile firii. Nu te poţi încrede complet în informaţiile simţurilor tale din cauza influenţei lui Satan în lume. Noi toţi suntem vulnerabili la înşelare.

Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte..." Romani 8:6

Hai să examinăm acum ce spune Dumnezeu. Dumnezeu foloseşte Duhul Său şi Cuvântul pentru a-ţi vorbi.

în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului."Romani 8:5

Ca şi credincios, în tine trăieşte Cristos care îţi dă puterea de a lua decizii bune şi de a asculta poruncile Sale. Şi tu poţi de să asculţi vocea Sa. Când asculţi vocea Sa, El se descoperă pe Sine.

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. "Filipeni 2:13

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine." Ioan 10:27
Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui." Ioan 14:21

Aşadar ce însemnă să-ţi preocupi mintea cu lucrurile Duhului? înseamnă că te concentrezi asupra lucrurilor care vin de la Duhul Sfânt prin ascultarea de El şi prin încetarea acceptării minciunilor care vin din partea lumii. Ce-ţi spune Duhul atunci când îl asculţi?

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu." Romani 8:16
Adevărurile DUHULUI nu se schimbă îndiferent dacă mintea ta este preocupată cu firea sau cu Duhul. Tot ceea ce trebuia să se întâmple în DUH s-a întâmplat când am fost mântuiţi. Adevărul nu se schimbă. Nu există schimbare în informaţiile care vin din partea celor cinci simţuri: în continuare vei vedea eşecul şi vei auzi respingerea.

Însă atunci când crezi adevărul şi acţionezi ca atare, are loc o schimbare în sufletul tău.

În suflet vei simţi:

Siguranţă şi protecţie

Dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun răi."Proverbe 1:33

Iubire

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge de la apus. "Isaia 43:4

Împlinire în Cristos

Să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-l este plăcut, prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin."Evrei 13:21

În locul frustrării manifestate prin ostilitate faţă de alţii, va domni mulţumirea. Sentimente de pace şi bucurie te vor învălui în ciuda circumstanţelor din jurul tău. Mintea ta se va înnoi.

Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită." Romani 12:2 (NTR)

Eşti liber să faci alegerile corecte datorită faptului că mintea ta este preocupată de lucrurile Duhului şi este dependentă de Tatăl şi de voia Sa pentru tine. Poţi avea încredere în El!

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu si lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii." Evrei 4:12

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu