miercuri, 3 martie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL IV

SPIRITUAL

IV. DECIZII DE VIAŢĂ ŞI DE MOARTE

„Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică." Galateni 6: 8

Viaţa este plină de alegeri. Unele pot fi banale, de exemplu, ce mănânci sau la ce oră mergi la culcare. Altele, precum alegerea slujbei, a partenerului de viaţă, sau a numărului de copii pe care să-i ai, au ramificaţii pe termen lung.

Viaţa este formată din şapte zone generale. Aceste zone îţi oferă o imagine ampla cu privire la numărul mare de alegeri pe care le poţi lua în fiecare zi.

Zona Spirituală: Cum relaţionezi cu Dumnezeu.
Zona Pshihologică: Modul în care mintea, voinţa şi emoţiile te afectează.
Zona socială: Cum relaţionezi cu alţii.
Zona financiară: Cum îţi administrezi banii.
Zona fizică: Cum îţi îngrijeşti trupul.
Zona Căsniciei: Cum relaţionezi cu soţul tău (dacă eşti căsătorit).
Zona Parentală: cum relaţionezi cu copiii tăi (dacă ai copii).

Problemele, nevoile şi întrebările care apar în orice domeniu al vieţii îţi vor cere să iei decizii.

Dumnezeu este interesat de fiecare decizie pe care o iei.

În cuvântarea lui de rămas bun, Iosua a provocat poporul lui Dumnezeu. El le-a spus să aleagă slujirea lui Dumnezeu şi nu slujirea dumnezeilor falşi pe care părinţii lor i-au venerat. EI a spus:

„Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului", Iosua 24: 15

El a ales să slujească Domnului. A fost cu siguranţă o decizie luată în zona spirituală a vieţii sale.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările." Proverbe 3: 5-6

De fapt, fiecare decizie luată în oricare din zonele vieţii reprezintă o decizie spirituală.

Gândeşte-te la zona fizică a vieţii tale. Dacă crezi că trupul tău este proprietatea ta şi că poţi face tot ce vrei cu el, îl poţi folosi pentru a-ţi urmări propriile dorinţe. Când faci lucrul acesta îi spui de fapt Domnului că poţi face ce vrei tu cu proprietatea Lui.

„Nu ştiţi ca trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul si în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." 1 Corinteni 6: 19-20

Dumnezeu ţi-a dat libertatea de a alege şi te-a lăsat într-o lume in care te confrunţi mereu cu decizii pe care trebuie să le iei. Dorinţa Sa este să iei următoarea decizie conform voii Sale şi nu aşa cum doreşti tu.

„Iau azi cerul si pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El....". Deuteronom 30: 19-20

Dumnezeu îţi oferă libertatea de a alege între două decizii care vor aduce viaţă sau moarte. Dorinţa Lui este ca tu să alegi viaţa.
Întrebarea este următoarea: Vrei tu ceea ce Dumnezeu doreşte sau vrei ceea ce firea ta doreşte?


„În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă dupa lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu." Romani 8:5-8

Alegând ceea ce Dumnezeu vrea ca tu sa alegi, va aduce viaţa. Alegând ceea ce firea ta doreşte sa alegi va aduce moartea.

Conştientizează că viaţa ta aparţine lui Dumnezeu

„În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie ca murim, noi suntem ai Domnului." Romani 14: 7-8

Cu smerenie

„Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste." Proverbe 29: 23

Nu căuta laudele altora

„Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu." Ioan 12: 43

Cedează drepturile tale în favoarea altora

„Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia." 1 Corinteni 10: 24

Încrede-te în Dumnezeu

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8: 28

Gândeşte-te la ceilalţi ca fiind mai importanţi.

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare sa privească pe altul mai pe sus de el însusi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora." Filipeni 2: 3-4

Următoarea diagramă arata procesul deciziei. Atunci când apar probleme, nevoi sau întrebări din cele şapte zone ale vieţii, eşti nevoit să iei o decizie fie sub influenţa firii, fie sub influenţa Duhului.

Decizia ta va culege o recoltă de viaţă sau de moarte, depinde de cum alegi. Toate deciziile sunt o formă de a semăna fie în Duhul, fie în firea pământească.

„Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce samănă omul, aceea va şi secera. Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică." Galateni 6: 7-8

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)

Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu