joi, 25 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL III

SPIRITUAL
III. EU NU SUNT FIREA MEA

„Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” Galateni 5:17

Dacă eşti în Cristos, înseamnă că ai un nou viitor şi un nou trecut. Tu eşti copilul lui Dumnezeu. Ai iertarea Sa; Aşadar, eşti sfânt, acceptat şi neprihănit. Cu toate acestea, crezi că există un conflict între ceea ce spune Biblia că este adevărat despre tine şi modul tău de a acţiona?

Dacă te simţi biruit din cauza faptului că acţiunile tale nu reflectă adevărata ta identitate în Cristos, nu eşti singurul. Chiar şi Apostolul Pavel a simţit în modul acesta. El a spus:

„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc"; „Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac." Romani 7:15,18.

Înţelegând modul în care ai fost creat, te poate ajuta să treci de la a te simţi învins la a te simţi biruitor. Biblia descrie că suntem creaţi în trei părţi: un trup, un suflet şi un duh.

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos." 1 Tesaloniceni 5:23

Duhul tău este locul în care îl conştientizezi pe Dumnezeu.

Domnul Isus s-a referit la duh atunci când a vorbit cu Nicodim.

„Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis:,, Trebuie să vă naşteti din nou." Ioan 3:6-7

Domnul Isus a spus că duhul nostru (cu „d" mic) trebuie să se nască din nou prin Duhul Sfânt (cu „D" mare). Duhul tău se naşte din nou atunci când îl primeşti pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor personal. Tu eşti un duh. O persoană care n-a fost născută din nou este moartă spiritual.

În grădina Edenului, Dumnezeu a spus clar că dacă Adam şi Eva vor mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului vor muri. Dumnezeu a spus:

„Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit." Geneza 2:17

Cu toate acestea, nu au murit imediat după ce au mâncat, ci au început să-şi facă haine pentru a-şi acoperi goliciunea. Dar ei chiar au murit! Au murit în primul rând spiritual şi apoi fizic.

Dacă ai fost născut din nou, tu eşti un duh viu şi ai un suflet.

Sufletul tău este compus din minte, voinţă şi sentimente. în suflet gândeşti, decizi şi simţi.

Tu eşti un duh, ai un suflet şi locuieşti într-un trup.

Trupul tău este partea fizică a ta. El primeşte informaţii din lumea înconjurătoare prin cele cinci simţuri. Tu locuieşti în trupul tău.

Tu eşti o fiinţă formată din trei părţi: duh, suflet şi trup. Ai fost creat după chipul lui Dumnezeu.

„Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră»." Geneza 1:26

Dumnezeu este Trinitate şi te-a creat ca fiinţă formată din trei părţi.

Sufletul tău este locul în care se formează atitudinile, alegerile şi valorile.

El este influenţat de informaţiile pe care le primeşte.

Lumea din jurul tău te influenţează prin cele cinci simţuri ale trupului tău. Lucrurile din lume afectează modul în care iei deciziile, apoi influenţează modul în care simţi.

Satan este activ în influenţarea lumii. Biblia ne avertizează cu privire la pericolul împrumutării atitudinilor, alegerilor şi valorilor din lumea acesta.


„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor si lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac." Ioan 2:15-17

Lumea stârneşte ceva în tine astfel încât să trăieşti în felul ei: să vrei totul pentru tine (lăcomie), să vrei să pari important (mândrie). Ce este acel ceva stârnit de lume în tine? în Biblie poartă numele de fire.

Poţi fi înşelat gândind că dacă ai un loc de muncă bun şi mulţi bani, nu vei mai avea nevoie de Dumnezeu. Sau, dacă ai o căsnicie bună, vei găsi fericirea în partenerul tău şi nu vei mai avea nevoie de Dumnezeu. Sau, dacă-ţi vei găsi locul ideal în care să trăieşti şi te vei bucura de activităţi în timpul liber, dacă vei avea prieteni loiali sau o familie bună, vei avea tot ce-ţi doreşti.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi:

„Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu." Luca 12:21

Dacă eşti „în Cristos", eşti un copil al lui Dumnezeu, un moştenitor al tuturor lucrurilor create de El.

„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Cristos." Romani 8:17

Care dintre aceste două lucruri este mai important: să ai lucrurile bune pe care le poţi revendica aici pe pământ sau să ai parte de comorile infinite pe care ţi le oferă Dumnezeu în relaţia pe care o ai cu El?

Răspunsul este evident atunci când crezi ceea ce îţi spune Dumnezeu, însă v cele cinci simţuri ale tale îţi pot arăta chiar opusul.

Firea împotriva Duhului
Lumea caută să-ţi influenţeze sufletul prin informaţiile primite de simţurile tale. Dumnezeu caută să-ţi influenţeze sufletul prin informaţii spirituale. Acestea ajung la tine prin: Cuvântul lui Dumnezeu, vocea Sa, lucrarea Duhului Sfânt sau prin alţi credincioşi care spun adevărul. Conflictul dintre aceste două surse opuse explică lupta din viaţa fiecărui credincios.


„Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi." Galateni 5:16-17

Satan doreşte să-ţi concentrezi mintea pe lucrurile trecătoare ale acestei lumi. Satan foloseşte armele minciunii şi ale dezamăgirii pentru a te prinde în cursă şi pentru a te înşela în această luptă. El caută să te facă să te uiţi la orice altceva în afară de Dumnezeu, pentru a face faţă provocărilor vieţii. El te amăgeşte să crezi că dacă suni un prieten, mănânci mult, iei droguri, înveţi mult, dacă devii mânios, munceşti din greu, divorţezi, te căsătoreşti, dormi etc, problemele tale se vor rezolva.

Dumnezeu doreşte să-ţi focalizezi mintea pe lucrurile eterne ale cerului.

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice." 2 Corinteni 4:18

Căror lucruri dai cea mai mare prioritate? Informaţiilor din lume sau informaţiilor de la Dumnezeu? Lucrurile care se văd sunt atrăgătoare dar nu sunt veşnice. Ceea ce Dumnezeu ne oferă va dura toată veşnicia. Dumnezeu promite că ne va oferi o casă eternă alături de El.

Lumea are o voce puternică şi te cheamă să urmezi căile sale Firea ta se va simţi atrasă. Este ceva în tine care caută să înfăptuiască propria ta dorinţă. Însă aceasta nu este “adevărata ta identitate”. Vei experimenta pacea atunci când vei, acţiona conform voii lui Dumnezeu şi când vei asculta vocea Sa.

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro). Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu