marți, 9 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL I

S.A.L.T. inseamnă sare în limba engleză şi este prescurtarea „Seven Areas of Life Training” – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii.

Este un instrument extraordinar pentru creştere spirituală şi evanghelizare;
Răspunde întrebărilor frecvente ale vieţii, dă direcţii pentru viitor, aduce vindecare faţă de lucrurile din trecut;
Adevărurile prezentate în aceste cursuri vor revoluţiona fiecare zonă a vieţii tale;
Fiecare este provocat să împărtăşească şi cu alţii adevărurile lui Dumnezeu.

Cele şapte zone ale vieţii sunt:
Spiritual - Relaţia ta cu Dumnezeu;
Psihologic - Mintea, voinţa şi sentimentele tale;
Social - Relaţia ta cu ceilalţi;
Fizic - Cum să ai grijă de trupul tău;
Financiar - Cum să administrezi banii tăi;
Marital - Căsnicia ta;
Parental - Relaţia cu copiii tăi.

S.A.L.T foloseşte diagrame simple pentru a ilustra adevăruri biblice fundamentale. Diagramele sunt uşor de memorat şi de împărtăşit cu ceilalţi.

SPIRITUAL

I. EU NU SUNT DUMNEZEU


„Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca sa fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: ,,Eu sunt Domnul, şi nu este altul!" Isaia 45:18

Biblia începe cu versetul:

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul." Geneza 1:1

Biblia nu ne spune de unde vine Dumnezeu şi nici nu ne oferă vreo dovadă a existenţei Sale. Ea spune simplu, „La început, Dumnezeu...", întrebarea pe care ne-o sugerează este: „Cred eu că Dumnezeu există chiar şi fără a avea vreo dovadă?"

De-a lungul istoriei oamenii au afirmat că ei nu cred în Dumnezeu din cauză că nu-L pot vedea.
Biblia spune că Dumnezeu poate fi văzut privind la tot ceea ce El a creat.

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi." Romani 1:20

Oamenii vor să creadă că nu există Dumnezeu datorită faptului că vor să facă totul după bunul lor plac. Deciziile pe care acest tip de oameni le iau, produc haos.

„Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia mintii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (bârfitori)." Romani 1:28-29

Dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile, atunci înseamnă că El posedă putere şi privilegii care sunt în exclusivitate ale Sale.

Dumnezeu are puterea de a controla toate lucrurile pe care le-a creat.

"Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-l zică: Ce faci?" Daniel 4:35

Pentru că Dumnezeu a creat toate lucrurile, El merită laudele omenirii.

„Vrednic eşti Doamne si Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!" Apocalipsa 4:11

Numai Dumnezeu are puterea de a controla. El este independent şi nu are nevoie de ajutor din partea nimănui. Numai Dumnezeu are dreptul, ca şi Creator, să determine standardele vieţii, sa judece dupa aceste standarde şi să respingă oamenii care nu respectă aceste standarde.

Numai Dumnezeu, care este Creator, merită lauda, închinarea şi acceptarea din partea oamenilor.

Poate fi uşor pentru un creştin să fie de acord cu faptul ca puterea de a controla, dreptul de a judeca şi meritul de a primi laude sunt drepturile lui Dumnezeu. însă, în lumea de astăzi există neînţelegeri cu privire la aceste drepturi ale lui Dumnezeu.

Aceste neînţelegeri au avut un început. Satan încerca să-şi însuşească într-un mod fraudulos drepturile lui Dumnezeu.

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea înalt»" Isaia 14:12-14

Satan nu a fost ultimul care a încercat să fie ca Dumnezeu. Satan (în formă de şarpe) a ispitit cu succes pe Adam şi Eva care i-au urmat rebeliunea, încercând să fie ca Dumnezeu.

„Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el [din copac], vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul»" Geneza 3:4-5

Deşi ar fi trebuit să conştientizeze ceea ce a spus Dumnezeu şi să-L asculte, Adam şi Eva au ales să urmeze pe Satan în încercarea de a fi ca Dumnezeu. Acest model de comportament a fost transmis mai departe omenirii.
 
Să privim la viaţa Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a fost în contrast total cu ceea ce au făcut Satan şi Adam. Deşi El este însuşi Dumnezeu, şi-a părăsit drepturile Sale de Dumnezeu şi a devenit om.

În următoarea diagramă, crucea îl reprezintă pe Domnul Isus Cristos.

 

El s-a încrezut în controlul lui Dumnezeu.

„Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător." 1 Petru 2: 23

El nu a judecat. Isus nu a judecat. El nu a condamnat.

„Daca aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu TI judec; căci Eu n-am venit sa judec lumea, ci să mântuiesc lumea." loan 12: 47

El nu a căutat laudele oamenilor.

"El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor." Filipeni 2: 6-7

Biblia ne învaţă că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Ca Fiu al lui Dumnezeu, El era egal cu Tatăl. Cu toate acestea, El s-a supus lui Dumnezeu, Tatăl Său, şi a renunţat la drepturile Sale de Dumnezeu pentru a deveni om şi să ne arate cum să trăim.

Când încerci să fii „Dumnezeu" în viaţa ta, nu numai că mergi pe urmele lui Satan, ci mergi în direcţie opusă celei pe care Domnul Isus a mers. Starea ta de răzvrătire stă în calea relaţiei tale cu Dumnezeu. Această rebeliune este PĂCAT.

Dacă ai fost convins de Duhul Sfânt, prin această lecţie, cu privire la încercarea de a controla, judecând pe alţii, sau căutând lauda, acum este timpul pentru pocăinţă.

Pocăinţă înseamnă renunţarea la căile tale. în loc să mai încerci să iei locul lui Dumnezeu decide să-L onorezi pe Dumnezeu ca Dumnezeu.

„Mă gândesc la căile mele, şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale." Psalmul 119: 59


Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu