miercuri, 17 februarie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SPIRITUAL II

SPIRITUAL


II. EU SUNT „ÎN CRISTOS"

„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." 2 Corinteni 5:17

Imaginea de sine a oamenilor poate fi formată ţinând cont de mai mulţi factori precum educaţia, istoria vieţii lor sau faptele pe care le-au făcut.

Identitatea se bazează pe ceea ce crezi că este important pentru tine. De exemplu, dacă o persoană crede că a fi inteligent este important, atunci acea persoană poate adopta o identitate bazată pe gradul de inteligenţă pe care îl deţine.

De asemeni, identitatea poate arăta care sunt valorile tale. Dacă pui preţ pe bani, atunci te vei gândi la tine în funcţie de puterea financiară. Dacă ai mulţi bani, vei crede că eşti o persoană „de succes". Dacă eşti dator vei crede că eşti „un eşec".

Înainte ca Apostolul Pavel să devină creştin, el avea o puternică identitate de fariseu.

„Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană." Filipeni 3:4-6

Cine zice Dumnezeu că eşti? Poţi alege din multitudinea de identităţi ale lumii, însă Dumnezeu recunoaşte numai două: Prietenii Săi şi Vrăjmaşii Săi.

A doua identitate poate fi găsită în următorul verset:

„Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pierea fumul." Psalmul 37:20

Adam şi Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu atunci când au cedat ispitei de a fi ca El, mâncând din fructul interzis.

Acest păcat a însemnat moarte pentru Adam şi Eva. De asemeni a însemnat moarte pentru fiecare persoană născută după ei.

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină ca toţi au păcătuit." Romani 5:12

Noi toţi ne-am născut sub blestem din cauză că ne tragem din Adam.

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." Romani 3:23

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." Romani 6:23

Nu ne putem schimba identitatea chiar dacă încercăm din greu. Este prea târziu. Noi suntem păcătoşi (vrăjmaşi ai lui Dumnezeu) şi moartea este singura noastră perspectivă. Vestea bună este că Domnul Isus a venit să moară pentru noi.

„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi." Romani 5:6
CREDE!


„Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţă în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu." Romani 3:25

Noi nu suntem numai nişte păcătoşi care am scăpat de moarte datorită faptului că Domnul Isus a murit pentru noi. Nouă ni s-a dat o identitate absolut nouă.

Nu mai suntem vrăjmaşii lui Dumnezeu; suntem prietenii Săi.

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea." Romani 5:10-11

Noi suntem copiii Săi.
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." loan 1:12

Noi suntem transferaţi in viata lui Cristos.
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui." Coloseni 1:13
Noi am fost „născuţi din nou".

„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac." 1 Petru 1:23

Avem un nou viitor: viaţa veşnică.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3:16

Avem un nou trecut.
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Si viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine." Galateni 2:20

Suntem o creaţie nouă în Isus Cristos.
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." 2 Corinteni 5:17

După ce Pavel a devenit creştin, nu i-a mai păsat de identitatea sa de fariseu. El a preferat să se identifice cu Cristos.

„Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Cristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui." Filipeni 3:7-10

„Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru." 1 Corinteni 1:9

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu