vineri, 29 martie 2013

Conferinţa Familiei - Biserica SOS Ploieşti

Ziua I: LIVINGUL - Un loc al valorilor

Moduri în care putem remodela camera de zi.


I. Cuvântul lui Dumnezeu să ocupe un loc important în familia ta


Puneţi-vă, dar, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntare între ochii voştri. (Deuteronomul 11:18)

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea... (Coloseni 3:16, a)
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2Timotei 3:16-17)


 

II. Trebuie să vorbim despre Cuvânt lui Dumnezeu


 Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronom 11:19)


Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:19)


...Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16, b)


Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)


 
III. Să trăim Cuvântul în viaţa de zi cu zi


Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 11:20)


Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)
Marian Năstase


Funcţiile sufrageriei

 I. Funcţia de hrană

Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. (Proverbe 31:14-15)

II. Funcţia de odihnă

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

III. Părtăşia


Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră. (Luca 12:34)
Bea apă din fântâna ta şi din propriul tău izvor! De ce să se reverse izvoarele tale pe străzi şi râurile tale în locuri publice? Lasă-le să fie doar ale tale şi niciodată nu le împarţi cu străinii. Fie binecuvântată fântâna ta şi bucură-te de soţi tinereţii tale - ciută iubită, căprioară plăcută! Fii îmbătat tot timpul de sânii ei, fii întotdeauna captivat de dragostea ei. (Proverbe 5:15-19)

Teo Petreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu