marți, 15 ianuarie 2013

Calea, Adevărul şi Viaţa

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Isus este CALEA
Hristos a venit, pentru a deschide calea prin faptul că a îndepărtat la cruce piedica: păcatul

Isus este ADEVĂRUL
La cruce, Mântuitorul a stabilit într-un mod desăvâtşit adevărul. Prin faptul că a luat asupra Sa judecata pe care toţi o meritam.

Isus este VIAŢA
”...darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu