vineri, 22 iunie 2012

Evanghelizare copii - Sala Sporturilor Ploieşti

 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, (Psalmii 103:17)
 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. (Psalmii 103:13)
  Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:16)
 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. (Romani 8:17)
 Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. (Efeseni 5:8)
 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. (Efeseni 6:1)
 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, (Filipeni 2:15)
Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu