duminică, 15 aprilie 2012

Seară olandeză la Biserica SOS - Pilda nunţii fiului de împărat - The Marriage of the King's Son

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis:
And again Jesus spoke to them in parables, saying,


„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.
"The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a marriage feast for his son,
A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.
and sent his servants to call those who were invited to the marriage feast; but they would not come.


A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”
Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.
Again he sent other servants, saying, 'Tell those who are invited, Behold, I have made ready my dinner, my oxen and my fat calves are killed, and everything is ready; come to the marriage feast.' But they made light of it and went off, one to his farm, another to his business,

Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.
Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.
while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city.
Atunci a zis robilor săi: „Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.
Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.”
Then he said to his servants, 'The wedding is ready, but those invited were not worthy. Go therefore to the thoroughfares, and invite to the marriage feast as many as you find.'


Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi
And those servants went out into the streets and gathered all whom they found, both bad and good; so the wedding hall was filled with guests.
Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit.
Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
"But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment; and he said to him, 'Friend, how did you get in here without a wedding garment?' And he was speechless. Then the king said to the attendants, 'Bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.'
Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
 For many are called, but few are chosen."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu