luni, 25 octombrie 2010

S.A.L.T. – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - FIZIC II

FIZIC


2. PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU TRUPUL TĂU

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste." Galateni 5:13

Când trăieşti viaţa aşa cum Dumnezeu doreşte ai parte de libertate. Când nu faci asta, trăieşti în robie. Oamenii care urmează planul lui Dumnezeu au bucurie, pace şi împlinire, însă păcatul jefuieşte pe om de aceste lucruri minunate.

Dumnezeu a creat toate lucrurile şi tot ce a fost creat este bun. Atunci de unde vine răul? Dumnezeu nu a creat nimic rău. Răul este pur şi simplu pervertirea a ceva ce Dumnezeu a intenţionat să fie bun. Lucrurile bune în afara planului lui Dumnezeu devin pervertite.

Dumnezeu a stabilit graniţe şi reguli pentru ca tu să le urmezi. Viaţa este bună dacă rămâi în interiorul acestor graniţe.

„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat si Duhul Său cel sfânt."
1 Tesaloniceni 4: 7-8

Acest cerc mare reprezintă graniţa planului lui Dumnezeu. în interiorul planului Său sunt multe lucruri minunate pe care Dumnezeu le-a creat ca tu să te bucuri de ele.

În grădina Edenului Dumnezeu a dat lui Adam şi Evei tot ceea ar fi avut vreodată nevoie, dar a stabilit şi o graniţă care nu trebuia sa fie trecută.

Dumnezeu le-a dat libertate cu graniţe.

„Femeia a răspuns şarpelui: „ Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. "Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi." Geneza 3: 2-3

Din nefericire, aşa cum Adam şi Eva au făcut, adesea şi noi ieşim afară din planul lui Dumnezeu pentru a face ceea ce vrem. Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie tot ceea ce avem nevoie pentru o viaţă bună. Dar putem fi înşelaţi crezând că El ne împiedică să avem lucruri bune.

„Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele si răul". Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el." Geneza 3: 4-6

„Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană." Psalm 84:11

Bucurie

Dumnezeu nu doreşte ca tu să trăieşti o viaţă plictisitoare. El vrea să te bucuri de tot ceea ce ti-a dăruit.

„Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele."
1 Timotei 6:17

Bucuria vieţii se află în interiorul planului lui Dumnezeu. Când duci bucuria la extrem, devine indulgenţă (nepăsare). Este ca un lucru bun care este schimbat sau pervertit. Nepăsarea este în afara planului şi graniţelor lui Dumnezeu.

„Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele." Romani 13:14

Hărnicie

Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a dat si anumite lucruri de făcut. Adam trebuia să aibă grijă de grădină şi să dea nume animalelor. Dumnezeu are să-ţi dea şi ţie ceva de făcut.

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele." Efeseni 2:10

Biblia spune să fim harnici când muncim. Munceşte din greu cu bucurie, nu cu invidie. Când faci lucrurile pentru Domnul, experimentezi bucuria.

„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni." Coloseni 3: 23

Dar şi munca cu hărnicie poate fi dusă dincolo de graniţele planului lui Dumnezeu. Astfel devii dependent de muncă. Pentru o persoană dependentă de muncă lucrul este o obsesie. Domnul Isus a avut multe de împlinit cât a trăit pe pământ însă a rămas în interiorul planului lui Dumnezeu.

„...Nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Şi acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise; şi ce folos are el că s-a trudit în vânt?" Eclesiastul 5:15-16

Deasemeni, tu îţi foloseşti trupul pentru a citi Biblia, a te închina şi a sluji pe Domnul. Toate acestea sunt lucruri bune.

Odihna

Odihna fizică este parte din planul lui Dumnezeu. După ce a creat lumea, Dumnezeu s-a odihnit. El ne spune şi nouă să ne odihnim.

„Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale." Evrei 4:10

Dacă petreci prea mult timp dormind şi odihnindu-te, treci dincolo de graniţele lui Dumnezeu şi devii leneş.

„Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită."
Proverbe 15:19

De obicei oamenii leneşi nu dorm bine noaptea deoarece trupurile lor nu sunt obosite şi pentru că au neglijat aşa de multe lucruri, minţile lor sunt încărcate de griji.

Mâncarea

Dumnezeu te-a creat cu nevoia de a mânca. Chiar şi în acest domeniu, El a creat multe lucruri astfel încât să te poţi bucura de ele.

Îti deschizi mina, si saturi dupa dorinţa tot ce are viaţă." Psalm 145:16

Dacă vrei să rămâi în interiorul planului lui Dumnezeu trebuie să mănânci atunci când îţi este foame şi să te opreşti atunci când te-ai săturat.

Domnul Isus nu şi-a permis să fie condus de apetitul Său. în timpul celor 40 de zile de post, El i-a spus lui Satan că omul nu trăieşte numai cu pâine.

„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Luca 4: 4

Când mâncatul trece dincolo de graniţele stabilite de Dumnezeu, apare dependenţa de mâncare numită lăcomie. Oamenii dependenţi de mâncare sunt numiţi gurmanzi. Aşa cum alocolismul şi lenevia îţi distrug viaţa, aşa face şi lăcomia cu privire la mâncare.

„Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe."
Proverbe 23: 21

Relaţiile intime din cadrul căsătoriei.

O altă binecuvântare din interiorul planului lui Dumnezeu este sexul. Dumnezeu a creat sexul ca să aducă împlinire doar în contextul planului Său: între un bărbat şi o femeie care se unesc prin căsătorie. Conform planului lui Dumnezeu, aceasta este puritatea sexuală.

„Căsătoria sa fie onorată în toate, iar viaţa intimă să nu fie pângărită..." Evrei 13: 4 (NTR)

A nu fi pur din punct de vedere sexual, de exemplu: sexul înainte de căsătorie, sexul cu un partener de acelaşi sex, sexul cu animalele, pornografia, aventurile extraconjugale, înseamnă trecerea graniţelor stabilite de Dumnezeu şi se numeşte imoralitate sexuală.

„Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup."
Corinteni 6:13

Trecerea graniţelor lui Dumnezeu poate părea distractiv, însă mai târziu îţi va distruge viaţa. Dumnezeu a creat reguli pentru ca tu să fii în siguranţă şi să fii binecuvântat.

Dumnezeu doreşte să-ţi împlinească nevoile, dar când treci dincolo de graniţele Lui încerci să fii propriul tău dumnezeu.

Frumuseţea

În Biblie se spune atât despre femei cât şi despre bărbaţi că erau atractivi, de exemplu Sara, Estera şi Moise. Deşi poporul evreu nu punea accent pe forma umană aşa cum lumea făcea, a arăta bine şi a fi îmbrăcat bine nu sunt lucruri condamnate de Dumnezeu.

Cu toate acestea, frumuseţea era pe locul doi după iubirea de Dumnezeu.

„Desmerdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată." Proverbe 31: 30

„Fie peste noi frumuseţea Stăpânului, Dumnezeului nostru. Statorniceşte pentru noi lucrarea mâinilor noastre! Da, Statorniceşte lucrarea mâinilor noastre." Psalm 90:17(NTR).

Grija personală pentru trupul nostru se poate transforma în vanitate atunci când se depăşesc graniţele lui Dumnezeu. Vanitatea se arată atunci când investeşti mai mult timp şi bani pentru a-ţi îmbunătăţi exteriorul decât pentru zidirea interiorului.


„Frumuseţea voastră să nu constea în împodobirea exterioară prin împletitura părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbracarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blînd si liniştit, care este foarte preţios înaintea lui Dumnezeu." 1 Petru 3: 3-4 (NRT)

Libertatea

Aici este paradoxul, ca să fii liber trebuie să stai în interiorul planului lui Dumnezeu. Dincolo de aceste graniţe se produce robia.


Dacă eşti în afara planului lui Dumnezeu în una sau mai multe zone, gândeşte-te la regele Solomon. lată ce a descoperit el în afara graniţelor lui Dumnezeu:


„Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele, şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare." Eclesiastul 2:11

Ia-ţi timp pentru a conştientiza înaintea lui Dumnezeu care sunt zonele în care ai depăşit graniţele planului Său.

Pocăieşte-te de ceea ce ai făcut. Mărturiseşte lui Dumnezeu că ai încercat să-ţi împlineşti nevoile în afara Lui.

Cere-i lui Dumnezeu să îţi amintească să rămâi în interiorul planului Său.

„Mâinile Tale m-au făcut, şi m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale!"
Psalm 119: 73

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu