vineri, 17 septembrie 2010

S.A.L.T. – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - FIZIC I

Ce este S.A.L.T.?

S.A.L.T. inseamnă sare în limba engleză şi este prescurtarea „Seven Areas of Life Training” – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii.
Este un instrument extraordinar pentru creştere spirituală şi evanghelizare;
Răspunde întrebărilor frecvente ale vieţii, dă direcţii pentru viitor, aduce vindecare faţă de lucrurile din trecut;
Adevărurile prezentate în aceste cursuri vor revoluţiona fiecare zonă a vieţii tale;
Fiecare este provocat să împărtăşească şi cu alţii adevărurile lui Dumnezeu.

Cele şapte zone ale vieţii sunt:

Spiritual - Relaţia ta cu Dumnezeu;
Psihologic - Mintea, voinţa şi sentimentele tale;
Social - Relaţia ta cu ceilalţi;
Fizic - Cum să ai grijă de trupul tău;
Financiar - Cum să administrezi banii tăi;
Marital - Căsnicia ta;
Parental - Relaţia cu copiii tăi.

S.A.L.T foloseşte diagrame simple pentru a ilustra adevăruri biblice fundamentale. Diagramele sunt uşor de memorat şi de împărtăşit cu ceilalţi.

FIZIC

1. CORTUL TĂU PĂMÂNTESC

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul si în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." 1 Corinteni 6:19-20

Zona fizică a vieţii tale are de-a face cu trupul tău şi cu modul în care el relaţionează la contactul cu lumea din jur. Trupul tău poate fi folosit ca un instrument pentru bine sau rău.

Zona fizică a vieţii tale este importantă deoarece trupul a fost creat de şi pentru Dumnezeu. Când crezi că trupul tău nu-ţi aparţine ţie, ci lui Dumnezeu, atunci vei folosi trupul tău aşa cum Dumnezeu doreşte.

Mulţi oameni cred că trupul le aparţine şi că pot face tot ce vor cu el.

Cortul tău pământesc

Biblia compară trupul tău cu un cort în care locuieşti atât timp cât trăieşti pe pământ. Trupul tău este locuit de duhul şi sufletul tău. Aşa cum o persoană care locuieşte într-un cort este mult mai importantă decât cortul, trupul tău nu este mai important decât duhul şi sufletul tău.

„Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mâna ci este veşnică." 2 Corinteni 5: 1


Biblia ne învaţă că trupul tău nu este cea mai importantă parte din tine.


„Aşa vorbeşte Domnul: „înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui." Ieremia 9: 23

Duhul Sfânt locuieşte în interiorul tău.

Biblia ne învaţă că Duhul Sfânt locuieşte în interiorul tău.

„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia si trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi." Romani 8: 11

Duhul Sfânt vine în viaţa ta când primeşti iertarea păcatelor tale şi după ce L-ai invitat pe Domnul Isus să intre în viaţa ta. Dumnezeu nu locuieşte într-o clădire aici pe pământ; El îşi face casă în inimile noastre.

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?"1 Corinteni 6:19

Creat minunat

Când Dumnezeu l-a creat pe om, El a modelat mai întâi trupul fizic şi apoi a suflat viaţă în el.

„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Geneza 2: 7

Când a creat lumea, Dumnezeu a spus că a fost „foarte bună".

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. "Geneza 1: 31

Înainte de rebeliunea lor împortiva lui Dumnezeu, Adam şi Eva se bucurau de părtăşia cu Dumnezeu. Ei au experimentat şi fizic această părtăşie.

Nu este nimic rău în trupul omenesc. Aminteşte-ţi că şi Domnul Isus a avut unu trup!

Tu îţi poţi folosi trupul pentru a-ţi rosti rugăciunea, lauda şi dragostea pentru Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre trup ca fiind un dar minunat de la Dumnezeu.

„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!" Psalm 139:14

Versetul acesta spune că trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru trupul pe care ni l-a dat.

Însă, unii oameni nu sunt mulţumiţi de trupurile (corturile) lor sau şi-ar fi dorit ca ele să fi fost diferite. „Dacă aş putea să-mi îmbunătăţesc trupul m-aş simţi mai bine cu privire la persoana mea."

„Dar, mai de grabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut:,,Pentru ce m-ai făcut aşa?" Romani 9: 20

Aparţine lui Dumnezeu

Dumnezeu nu este doar Cel ce te-a creat, ci, din cauză că omenirea a păcătuit şi s-a îndepărtat de El, ne-a răscumpărat cu moartea Fiului Său, Isus.

„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." 1 Corinteni 6: 20

„Şi El a murit pentru toţi, pentrucă cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei." 2 Corinteni 5:15

Trupul tău nu există pentru propria ta folosinţă ca să câştigi laudă şi acceptare. Este un instrument pe care ţi l-a dat Dumnezeu pentru a împlini scopurile Sale. Trupul tău este unealta cu ajutorul căreia aduci laude lui Dumnezeu şi nu ţie însuţi.

„Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul si în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu" 1 Corinteni 6: 20

Îţi poţi folosi trupul ca un instrument prin care să faci lucruri rele sau ca o unealtă pentru a face lucuri bune.

„Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularile voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularile voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii." Romani 6:13

Dorinţa lui Dumnezeu pentru tine este să-L cunoşti şi trăieşti astfel încât oamenii să-L vadă prin tine făcând lucruri pe care El doreşte să le faci.

Întoarcerea pe pământ

„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească." Romani 12:1

Planul original al lui Dumnezeu a fost ca omul să nu moară niciodată. însă, când Adam şi Eva au păcătuit, moartea a intrat în lume. Trupurile lor au început să se degradeze şi să moară. Fizicul nostru moare în acelaşi fel. Cortul pământesc se va întoarce în pământ.

„Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică." 2 Corinteni 5:1

„Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim sa fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci sa fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentruca ce este muritor în noi, să fie înghţit de viaţă."        2 Corinteni 5: 4
Vei primi un trup nou ca acela pe care Domnul Isus l-a primit când a înviat din morţi.


„Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Cristos;" 1 Corinteni 15: 20-22

„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi."
Ioan 11: 25

Ia-ţi timp pentru a conştientiza că trupul tău a fost creat de Dumnezeu şi că îi aparţine Lui. Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru creaţia trupului tău şi încredinţează-l trupul tău.

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)


Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu