joi, 26 august 2010

S.A.L.T. – Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - SOCIAL IV

SOCIAL


4. DRAGOSTEA

"Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege? Isus i-a răspuns: «Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.»" Matei 22:36-39

Poţi împlini aceste porunci atunci când crezi şi înţelegi că eşti iubit, acceptat şi iertat de către Tatăl tău ceresc.

1 Ioan 4:8 spune că „Dumnezeu este dragoste". Dumnezeu şi-a demonstrat dragostea pentru tine şi pentru întreaga omenire, după cum spune în Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică."

Dragostea lui Dumnezeu ţi-a adus nu numai mântuirea, dar ţi-a oferit şi tot ceea ce ai nevoie pentru a împlini şi respecta poruncile Sale. Dumnezeu atinge duhul tău, descoperindu-ţi dragostea Sa.

„Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu." Efeseni 3:18-19

Experimentez pacea deoarece cred că Dumnezeu mă iubeşte. Aleg (un act al voinţei mele) să răspund dragostei lui Dumnezeu iubindu-l pe El şi pe ceilalţi. Ca rezultat, simt bucuria Sa.

„Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi." 1 Ioan 4:19

Suntem capabili să iubim deoarece El ne-a iubit mai întâi. El a fost un model pentru noi în ceea ce priveşte dragostea.

1 Corinteni 13 descrie cum trebuie să ne purtăm cu ceilalţi când trăim o viaţă plină de dragoste.

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de ândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit." Corinteni 13:4-8

Dumnezeu ne porunceşte să iubim, dar uitaţi-vă ce primim ca rezultat al ascultării noastre.

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu." Ioan 15:11-12

Când crezi că Dumnezeu te iubeşte şi alegi să îl iubeşti şi tu înapoi, automat vei răspunde iubindu-i pe ceilalţi, indiferent de impulsul pe care îl primeşti prin simţurile tale. De exemplu, unii oamenii te pot respinge iar alţii te pot accepta.


„Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cel ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?" Matei 5:44-46


Indiferent cât de mult ai încerca, este imposibil să împlineşti chiar şi o mare parte din poruncile lui Dumnezeu de unul singur. În Ioan 15:5, Isus dă cheia reuşitei tale în încercarea de a sta concentrat asupra Lui:

„Eu sînt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine ramîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic."

Când te apropii de oameni, este foarte uşor să observi imperfecţiunile din vieţile lor, dar Dumnezeu îţi spune să îi iubeşti oricum. El va face acest lucru posibil.

„Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate." 1 Petru 4:8

Ca şi urmaş al lui Hristos, această dragoste specială locuieşte în tine. Odată ce El ţi-a poruncit să iubeşti, El a devenit sursa vieţii tale.

„Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat." Romani 5:5

Asta înseamnă, că atunci când Dumnezeu locuieşte în tine, dragostea Sa va curge din tine către alţii. Dacă totuşi nu se întâmplă asta, există un avertisment.

„Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?"        1 Ioan 4:20

Atunci când îl iubeşti pe Dumnezeu şi pe ceilalţi, oamenii îl vor vedea pe Isus în tine. Tu îi vei vedea pe oameni aşa cum Isus îi vede: fără respingere, fără judecată, fără neiertare şi fără a aştepta sau simţi nevoia acceptării tale de către ei. Aceşti oameni vor conştientiza că Isus îi iubeşte şi vor avea astfel oportunitatea de a crede.

Dragostea lui Dumnezeu este descoperită celorlaţi, atunci când tu vei renunţa la viaţa ta.

Dumnezeu poate îţi va cere să slujeşti altora, poate îţi va cere acceptarea, atenţia, banii sau orice alt lucru.
 

 „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi." 1 Ioan 4:12


Un lucru important de care trebuie să îţi aminteşti: Dragostea nu este doar un sentiment. Cel mai bine este descrisă ca o decizie a voinţei tale, care acţionează asupra faptelor tale. Poţi face o faptă bună chiar dacă nu simţi că vrei să faci asta. Poţi alege să faci această faptă din dorinţa de a asculta de Tatăl tău ceresc. Ţine cont de cuvintele pe care le-a rostit Isus atunci cînd Tatăl i-a cerut să îşi dea viaţa pentru noi:

Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta. Luca 22:42

În mod evident, Isus a simţit că nu vrea să moară pe cruce, dar a ales să asculte de Tatăl şi să acţioneze în dragoste.

De multe ori nu poţi face lucrul acesta, deoarece atunci când intri într-o relaţie aduci cu tine aşteptări şi nevoi pe care crezi că Dumnezeu nu le poate împlini, întreaga ta viaţă este un proces în care înveţi cum să cauţi acceptarea doar la Dumnezeu.

„Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul." 1 Ioan 3:16-18

Atunci când urmezi poruncile Lui şi iubeşti pe Dumnezeu şi pe ceilalţi, Dumnezeu ţi se va descoperi într-un mod deosebit. Ceea ce se va întâmpla este că vei deveni din ce în ce mai mult ca El.

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui." Ioan 14:21

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este." 1 Ioan 3:2

Când permiţi dragostei lui Dumnezeu să curgă prin tine către ceilalţi, tu îi binecuvântezi pe cei din jur şi îl mulţumeşti pe Dumnezeu. Isus explică faptul că atunci când tu faci fapte bune din dragoste (de exemplu să dai să bea celui însetat sau să vizitezi pe cel care este în închisoare), Dumnezeu te răsplăteşte ca şi cum ai fi făcut aceste lucruri pentru El.

„Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui:, Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine. Atunci cei neprihăniţi îi vor răspunde: «Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?». Drept răspuns, împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.»" Matei 25:34-40

Chiar dacă te va costa să îi iubeşti pe cei din jur, Dumnezeu te va răsplăti.

„Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. "Galateni 6:9

Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană, vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre." 2 Corinteni 9:10

Întreabă-l pe Dumnezeu ce vrea să faci tu pentru cei din jur.Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)

Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu