duminică, 20 decembrie 2009

Anunţarea naşterii lui Isus (III)


Maria l-a întrebat pe înger:
– Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?  Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. (Luca 1:34,35)

 
Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput şi ea un fiu, la bătrâneţe; şi ea, care era numită stearpă, este acum în luna a şasea! Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. (Luca 1:36,37)

Maria a zis:
– Iată-mă, sunt sclava Domnului! Facă-mi-se după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu