sâmbătă, 21 noiembrie 2009

IERTAREA


 Îngăduiţi-vă unul pe altul, iertaţi-vă unul pe altul ori de
câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulţumire împotriva altuia!
Cum v-a iertat Domnul, aşa iertaţi-vă şi voi! (Coloseni 3:13)

 
 În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune,
iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos.
(Efeseni 4:32)

Atunci stăpânul lui l-a chemat la el şi i-a zis: – Sclav rău, eu ţi-am iertat ţie toată datoria aceea,
pentru că m-ai rugat! Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău, aşa cum am avut milă şi eu de tine? Stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna celor care torturau, până va plăti tot ce este dator. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc, dacă nu iertaţi fiecare, din inimă, pe fratele vostru. (Matei:18-35)
 
Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi vino şi adu-ţi darul.
(Matei 5:23-24)

 
Însă „dacă duşmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând aşa, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“ Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine
(Romani 12:20-21)
 
Atunci Petru a venit la El şi L-a întrebat: – Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când
va păcătui faţă de mine? Până la şapte ori? Isus i-a răspuns: – Eu nu-ţi zic să-l ierţi până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte (Matei 18:21-22)
 
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra
Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. (Isaia 53:6)
 
Noi ştim că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său. (Romani 8:28)

2 comentarii: